Jakie prerspektywy daje podwójny dyplom francusko-polski? [fr]

Studia we Francji w ramach podwójnego dyplomu francusko-polskiego pozwoliły absolwentom na rozpoczęcie kariery zawodowej w świecie dyplomacji. Anna Fotowicz, absolwentka studiów w ramach podwójnego dyplomu, która obecnie pracuje w agencji Business France, przedstawia korzyści, jakie jej dało uzyskanie takiego dyplomu.

opublikowano 02/10/2015

Haut de page