"Jaki model rozwoju gospodarczego dla Polski?" - oto temat seminarium CHEDE [fr]

Ambasador Francji p. Pierre Buhler gościł 26 czerwca 2013 r. delegację CHEDE, Cyklu Studiów Wyższych na rzecz Rozwoju Gospodarczego (Cycle des Hautes Etudes pour le Développement économique), która przebywała w Warszawie w związku z corocznym seminarium zagranicznym, organizowanym regularnie od powstania tej instytucji, tj. od 2003 r.

W bogatym programie tego trzydniowego seminarium uczestniczyła grupa około sześćdziesięciu pięciu osób z Francji, członków kadry kierowniczej wielu firm i instytucji, a także przedstawicieli wolnych zawodów, resortu obrony, radnych różnego szczebla samorządów... Słuchacze CHEDE, którzy uczestniczą w rocznym cyklu kształcenia, pracują jednocześnie zawodowo we Francji. Dlatego muszą odpowiednio się zorganizować, by móc spotykać się na trzydniowych seminariach siedem do ośmiu razy w ciągu rocznego szkolenia. W tej grupie są posłowie, burmistrzowie, radni w prefekturach, dyrektorzy izb handlowych, urzędnicy sądowi, szefowie firm, dyrektorzy finansowi, związkowcy. Łączy ich to, że interesują ich zagadnienia gospodarcze oraz wszelkie formy współpracy gospodarczej sektora prywatnego z publicznym.

Regionalny dział ekonomiczny (SER) Ambasady Francji przygotował dla nich program, który składał się z serii wykładów i spotkań. Podczas jednodniowego pobytu w Łodzi grupa spotkała się z władzami miasta oraz zwiedziła Manufakturę i wyremontowany obiekt kolejowy. W ciągu dwóch dni spędzonych w Warszawie uczestnicy zwiedzali różne zakłady, m.in. oczyszczalnię ścieków, zostali przyjęci w Urzędzie Miasta, wysłuchali wielu wybitnych polskich prelegentów, którzy przedstawili różne aspekty polskiej gospodarki, systemu społecznego, oraz znaczenie tego kraju w Unii Europejskiej.

Wybór przez CHEDE na zorganizowanie seminarium Polski po raz kolejny pokazuje, że niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska, francuscy decydenci interesują się tym dużym krajem Europy Środkowej i chcą go lepiej poznać.

opublikowano 02/07/2013

Haut de page