Intervention du Premier Conseiller chez Auchan (13 novembre 2015) [pl]

Panie Przedstawicielu Komisarza Narodów Zjednoczonych,
Panie Prezesie Auchan, drogi François Colombié,
Panie, Panowie,
Drodzy Przyjaciele,

Cieszę się bardzo z tej inicjatywy Auchan i z tej pięknej wystawy, która ma nam przypominać, na kilka dni przed otwarciem wielkiej konferencji w Paryżu, jak bardzo są dla nas ważne klimat i przyszłość naszej Ziemi.
Gratuluję Auchan tego pięknego projektu adresowanego do dorosłych i do dzieci : żywność, transport, mieszkania, środowisko - to tematy naszego codziennego życia, które wszyscy znamy. Ale są to również tematy wpisujące się w wielkie światowe wyzwania klimatyczne.
Jeżeli pozwolimy, by wszystko działo się jak do tej pory, jeżeli nikt nie zacznie działać, pod koniec wieku średnia globalna temperatura wzrośnie o ponad trzy lub nawet cztery stopnie Celsjusza w porównaniu z okresem sprzed ery przemysłowej. Sprawa nie sprowadza się już do tego, czy będzie nam mniej lub bardziej ciepło. Grożą nam skutki światowych zmian klimatycznych : różne katastrofy ekologiczne, powodzie, tornada, wielkie susze, a wreszcie ubóstwo i masowe migracje. Nikt nie może życzyć takiej przyszłości swym dzieciom, tym które są obecne na tej sali.
Dlatego też te międzynarodowe dyskusje i zbliżająca się konferencja COP [KOP] dwadzieścia jeden, która może wydawać się czystą abstrakcją, dotyczą spraw, które bezpośrednio wpłyną na nasze życie i przyszłość. Pozwolą Państwo, że jako przedstawiciel Francji, która będzie gościć tę Konferencję od trzydziestego listopada, wyrażę radość z pierwszych postępów związanych z ogłaszaniem działań, w tym ze zgody Chin na uruchomienie mechanizmu podwyższania zobowiązań co pięć lat. Mam nadzieję, że uczynimy dalsze kroki we właściwym kierunku.
To nie jest jedynie sprawa rządów, to dotyczy wszystkich podmiotów tworzących społeczeństwo : obywateli, organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorstw, które ponoszą również odpowiedzialność społeczną. Dotyczy to w szczególności firmy Auchan, która pokazuje dobitnie wartość prostej pedagogiki propagując odpowiedzialną konsumpcję, oszczędność energii i recykling, które są w zasięgu każdego z nas. Również na poziomie własnej działalności Auchan daje dobry przykład poprzez podejmowane zobowiązania.
Jeszcze raz gratuluję tej pięknej inicjatywy i życzę tej wystawie wielkiego sukcesu.
Dziękuję Państwu za uwagę.

Dernière modification : 18/11/2015

Haut de page