Inauguracji Centrum Informatycznego w Świerku (13 listopada 2014) [fr]

Przemówienie Pana Ambasadora
(13 listopada 2014, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku)

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo Profesorowie,
Szanowni Państwo,

Czuję się zaszczycony mogąc reprezentować Francję podczas inauguracji Centrum Informatycznego w Świerku. Pozwolę sobie pogratulować Panu, Panie Dyrektorze, otwarcia jednostki dysponującej niezrównanymi w Polsce mocami obliczeniowymi, co jeszcze bardziej wzmacnia pozycję Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jako jednego z liderów polskich badań naukowych i ważnego uczestnika badań nuklearnych w Europie. Centrum będzie w przyszłych latach niezbędne do wprowadzenia w życie Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Ale jest ono również symbolem woli Polski wzięcia udziału w międzynarodowej przygodzie w dziedzinie badań podstawowych i stworzenia instrumentów wspierających innowacyjność, która pozwoli Polsce zachować wysokie tempo rozwoju gospodarczego, którego wiele krajów Wam zazdrości.

Przekazanie kodów obliczeniowych jest częścią wsparcia naukowego i instytucjonalnego udzielanego przez Francję Polskiemu Programowi Energetyki Jądrowej. Narodowe Centrum Badań Jądrowych i francuski Komisariat do spraw Energii Atomowej podpisały dwa i pół roku temu umowę licencyjną na transfer francuskich kodów obliczeniowych w dziedzinie badań jądrowych, które obecnie będą mogły zostać wykorzystane w pracy nowego Centrum Informatycznego w Świerku.

Dzięki nowemu Centrum Informatycznemu, możliwości doświadczalne NCBJ, które już teraz są znaczne, zostaną jeszcze zwiększone dzięki tak wysokim mocom obliczeniowym. Jak wiemy, obliczenia i doświadczenia są podstawowymi metodami badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nuklearnej i są wzajemnie komplementarne, podobnie jak nowe Centrum Informatyczne będzie komplementarne z doświadczalnym reaktorem „Maria”. Zauważyłem z radością, że francuski Komisariat do spraw Energii Atomowej i polskie Narodowe Centrum Badań Jądrowych dokonały podobnego wyboru, stawiając na technologię firmy Bull w swych centrach obliczeniowych w Świerku i w Saclay.

Francuski parlament przyjął w ostatnim miesiącu bardzo ważną ustawę wspierającą proces transformacji energetycznej w naszym kraju. Pragnę podkreślić, że energia jądrowa pozostanie jednym z dwóch filarów naszego miksu energetycznego. Drugim będą energie odnawialne, które chcemy intensywnie rozwijać we Francji. Pragnę przy tej okazji podkreślić, że Francja jest i nadal będzie jedną z największych potęg nuklearnych i że nasze wsparcie dla Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i dla rozwoju potencjału badań jądrowych w Polsce jest mocniejsze niż kiedykolwiek.

Jestem szczęśliwy, że mogłem przybyć do Państwa w towarzystwie Pana Hervé Bernarda, zastępcy Dyrektora Generalnego francuskiego Komisariatu do spraw Energii Atomowej i że - jak mogłem stwierdzić - współpraca między NCBJ a CEA jest intensywna i owocna jak nigdy dotąd. Potwierdzają to transfery kodów obliczeniowych oraz projekty badawcze prowadzone w reaktorze Maria, a w przyszłości w reaktorze Jules Horowitz we Francji. Ale NCBJ i CEA mają również inne ambicje, jeszcze większe, przewidujące nawiązanie pogłębionego partnerstwa strategicznego w ramach przyszłego polskiego Laboratorium Energii Jądrowej. Na początku września obie te instytucje podpisały zresztą w tej sprawie list intencyjny, który jest głównym powodem dzisiejszej wizyty Pana Hervé Bernarda. CEA - jeżeli mogę mówić w imieniu tej instytucji - zamierza stworzyć wspólnie z NCBJ ośrodek na najwyższym poziomie, a co za tym idzie wspólną strukturę badawczą o zasięgu europejskim i światowej klasie.

Jestem przekonany, że wprowadzając w życie wspólną strategię, wymieniając doświadczenia i korzystając wzajemnie ze swych infrastruktur, obie te instytucje rozwiną wspólnie projekty na najwyższym poziomie, których oczekują od nich nasze kraje.

opublikowano 14/11/2014

Haut de page