Inauguracja wystawy o Tadeuszu Kościuszce (18 września 2017 r.) [fr]

Wystąpienie Ambasadora Francji Pierre’a Lévy’ego
na inauguracji wystawy o Tadeuszu Kościuszce, 18 września 2017 r.


Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Panowie Ambasadorowie,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Bardzo się cieszę, że w związku z dwusetną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki mogę wraz z Państwem uczcić pamięć tego wizjonera.

Moja obecność tutaj, wraz z moimi kolegami i przyjaciółmi Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Paulem Jones’em i Ambasadorem Szwajcarii Andrejem Motylem odzwierciedla niejako wspólnotę naszych dziejów, zaznaczoną wydarzeniami konstytutywnymi dla naszych krajów. Świadczy też o naszym przywiązaniu do tej wybitnej postaci, jednego z pierwszoplanowych bohaterów naszych walk o wolność.
W uznaniu dla jego zaangażowania na rzecz niepodległości Polski oraz wyznawanych przez niego ideałów równości i wolności, Tadeusz Kościuszko otrzymał honorowe obywatelstwo Francji, gdzie znalazł coś więcej, niż drugą ojczyznę.

Wielokrotnie zyskiwał we Francji schronienie. Tam również znalazł źródło inspiracji, najpierw w okresie przed rewolucją francuską, co miało znaczący wpływ na jego poglądy i na późniejszą działalność polityczną. W 1769 roku, jako stypendysta królewski mógł rozpocząć studia na paryskiej Akademii Sztuk Pięknych. Podczas tych studiów bardziej interesował się jednak sztuką wojenną oraz inżynierią i budową fortyfikacji, aniżeli rozwijaniem talentu malarskiego.

Powrócił do Francji w roku 1775, kiedy po nieudanych staraniach o wstąpienie do armii księcia-elektora saskiego udał się do Paryża. Gdy jednak dowiedział się o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, opuścił Francję i udał się do Ameryki.
Kilka lat po powrocie do Polski, po rosyjskim najeździe i abdykacji polskiego króla, Kościuszko udał się ponownie do Francji, by tam, na emigracji, przygotowywać powstanie przeciwko rosyjskiej okupacji. Jego spotkanie z Napoleonem ujawniło jednak znaczne rozbieżności w poglądach politycznych i wojskowych.

Kościuszko jest przede wszystkim polskim bohaterem narodowym. Jako postać emblematyczna polskiej diaspory we Francji, Tadeusz Kościuszko był jej znaczącym działaczem politycznym, między innymi jako współzałożyciel Towarzystwa Republikanów Polskich. Wyróżnił się także podczas kampanii francuskiej w 1814 roku, kiedy to pod Fontainebleau uratował ludność cywilną przed napaścią kozaków rosyjskiego generała Płatowa. Pod pomnikiem postawionym na skraju lasu dla upamiętnienia jego bohaterskiego czynu po dziś dzień składane są kwiaty w rocznicę tego wydarzenia.

Jako doświadczony strateg, a także wielki myśliciel walczący ponad granicami o niepodległość i wolność ludów, mając również na względzie wspieranie praw mniejszości, był w awangardzie „obywateli świata”.

Francja jest dumna, że miała swój udział w kształtowaniu się tego wielkiego umysłu i że może w duchu zaliczać Kościuszkę do grona swych dzieci. Jest on bowiem ucieleśnieniem tych fundamentalnych wartości, które mój kraj pieczołowicie pielęgnuje.

Szanowny Panie Dyrektorze, składam na Pana ręce serdeczne podziękowania za tę inicjatywę i za tę piękną wystawę.

opublikowano 19/09/2017

Haut de page