Inauguracja wystawy „Między Ziemią a Kosmosem” francuskiego ośrodka badań kosmicznych CNES (26 maja 2014) [fr]

Inauguracja wystawy „Między Ziemią a Kosmosem”
francuskiego ośrodka badań kosmicznych CNES
26 maja 2014

Szanowny Panie Dyrektorze do spraw Strategii, Programów i Relacji Międzynarodowych we francuskim ośrodku badań kosmicznych CNES [Thierry Duquesne],

Szanowny Senatorze,

Szanowni Państwo,

Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że mogę gościć wszystkich Państwa, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie i przybyć na dzisiejszą inaugurację wystawy pod tytułem „Między Ziemią a Kosmosem”, zaprezentowanej przez francuski Krajowy Ośrodek Badań Kosmicznych CNES we współpracy z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim w Polsce.

Moja radość jest tym większa, że podczas licznych podróży po Polsce mogłem stwierdzić, iż Francja nie jest spontanicznie utożsamiana z technologicznymi innowacjami. Kojarzona jest zwykle z gastronomią, z francuskim „art de vivre”, czyli z podziwianym naszym stylem życia, a także z turystyką. To wszystko jest oczywiście w pełni uzasadnione, skoro francuski posiłek gastronomiczny został wpisany w 2010 roku przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa niematerialnego, a Francja jest na świecie najczęściej odwiedzanym krajem w celach turystycznych: w 2013 roku, liczba turystów zagranicznych we Francji przekroczyła rekordową wartość osiemdziesięciu jeden milionów odwiedzających, wyprzedzając znacznie Stany Zjednoczone (niecałe sześćdziesiąt trzy miliony), Chiny (niecałe pięćdziesiąt osiem milionów), Hiszpanię (nieco ponad pięćdziesiąt sześć milionów) i Włochy (niewiele ponad czterdzieści sześć milionów).

Korzystam więc z okazji, jaką daje inauguracja tej wystawy, by uzupełnić ten rozpowszechniony wizerunek Francji o mniej znane jej osiągnięcia w dziedzinie innowacji. Przypomnę, że według rankingu „Top 100 Global Innovators” opublikowanego na początku tego miesiąca przez agencję Thomson Reuters, Francja plasuje się jako kraj innowacyjności na trzecim miejscu za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Francja jest także trzecim w kolejności krajem europejskim, w którym lokowane są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a raport firmy audytorskiej Ernst & Young z 2012 roku wymienia mój kraj jako najbardziej atrakcyjny dla inwestycji zagranicznych w sektorze przemysłu.

Dzisiaj otwierana wystawa prezentuje Francję jako potęgę w przemyśle kosmicznym i w badaniach przestrzeni kosmicznej. Wskazuje też na innowacje technologiczne, dokonywane od ponad pięćdziesięciu już lat przez francuski ośrodek badań kosmicznych CNES przy wsparciu ze strony francuskich władz państwowych.

CNES powstał z inicjatywy prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a 19 grudnia 1961 roku. Chodziło o stworzenie struktury w celu koordynowania i ukierunkowania francuskich działań dotyczących przestrzeni kosmicznej. Obecnie, ta pierwszoplanowa instytucja w tym sektorze, która podlega dwóm francuskim resortom, dysponuje rocznym budżetem przekraczającym 2 miliardy euro, z czego 755 milionów euro stanowi wkład Francji w działalność europejskiej agencji kosmicznej ESA.

Rok 2013 odznaczył się licznymi sukcesami CNES-u, we wszystkich pięciu obszarach jego działania prowadzonego przez cztery przodujące ośrodki: ośrodek kosmiczny w Tuluzie (Centre Spatial de Toulouse) zajmujący się projektowaniem systemów orbitalnych, dyrekcja do spraw rakiet nośnych, która projektuje systemy wynoszenia ładunków w przestrzeń pozaziemską, ośrodek kosmiczny w Gujanie Francuskiej, skąd startują europejskie rakiety nośne, oraz sama siedziba CNES-u, gdzie realizuje się francuską politykę w dziedzinie badań kosmicznych, co wiąże się ze współpracą z przemysłem kosmicznym, z naszymi europejskimi partnerami w ramach europejskiej agencji kosmicznej ESA i Komisji Europejskiej, a wreszcie na szczeblu międzynarodowym. Trzeba podkreślić, że CNES stanowi ważny element naszej dyplomacji gospodarczej, pozwolił też naszemu przemysłowi osiągnąć wiele sukcesów, o których dzisiaj obecny wśród nas Dyrektor do spraw Strategii CNES-u, pan Thierry Duquesne, może sporo powiedzieć.

Dzięki CNES-owi Francja odgrywa pierwszoplanową rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, a jej udział w europejskiej agencji kosmicznej jest nie do przecenienia. Francja dysponuje wyjątkową wiedzą naukową i umiejętnościami technologicznymi, w oparciu o które mój kraj przyczynia się do tworzenia europejskiego środowiska naukowego, dzięki któremu my wszyscy, Europejczycy, możemy stawiać czoło globalnym wyzwaniom, takim jak zarządzanie ogólnoświatowymi dobrami publicznymi i rozwojem.

Przestrzeń kosmiczna jest dziedziną, która kształtuje przyszłość naszych społeczeństw. Wiąże się to z oczywistymi korzyściami w sektorze obronności, ale przede wszystkim z niezliczonymi zastosowaniami cywilnymi, takimi jak walka z ociepleniem klimatu, przewidywanie klęsk żywiołowych i przeciwdziałanie ich skutkom, zarządzanie zasobami naturalnymi, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska naturalnego, ale też sejsmologia meteorologia, oceanografia, telekomunikacja, telemedycyna i tak dalej.

W ramach dalszego zacieśniania stosunków polsko-francuskich i podpisanego w listopadzie ubiegłego roku międzyrządowego programu współpracy, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że przestrzeń kosmiczna jest właśnie jedną z dziedzin tej współpracy strategicznej, tym bardziej, że Polska, wraz z przystąpieniem do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA dwa lata temu i po wysłaniu w kosmos pierwszego polskiego satelity PW-Sat-1 w 2012 roku, znacznie zintensyfikowała aktywność w tym zakresie.

Francja i Polska już współpracują w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, w szczególności w ramach projektu satelity TARANIS. Ten projekt CNES-u ma ruszyć w 2015 roku, a będzie dotyczył układu magnetosfera-jonosfera-atmosfera.

W kontekście pogłębiania relacji pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną ESA a Unią Europejską, pragnąłbym, by współpraca polsko-francuska stała się jeszcze ściślejsza, z ambitnymi przedsięwzięciami, jak program nawigacji satelitarnej Galileo czy program obserwacji kuli ziemskiej, który nosi nazwę bliską sercu Polaków, a mianowicie COPERNICUS.

Francja będzie również wspierała, razem z ośrodkiem badań kosmicznych CNES, wysiłki polskich firm działających w dziedzinie badań kosmicznych, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu znaczenia tej dziedziny w Polsce. Zobowiązanie to zgodne jest z przesłaniem, jakie sformułował francuski minister gospodarki pan Arnaud Montebourg, który, wraz z ministrami gospodarki Polski i Niemiec, opowiadał się podczas Gospodarczego Trójkąta Weimarskiego z 7 lutego tego roku w Krakowie za tym, by rozwijać na kontynencie europejskim działalność przemysłową, która byłaby konkurencyjna i innowacyjna, tworząc przy tym nowe miejsca pracy.

Dziękując Państwu raz jeszcze za przybycie, oddaję głos przedstawicielowi CNES-u, panu Thierry Duquesne, Dyrektorowi do spraw Strategii, Programów i Relacji Międzynarodowych tego francuskiego ośrodka badań kosmicznych.

opublikowano 27/05/2014

Haut de page