Inauguracja trzeciej edycji konkursu ECO-MIASTO [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, zorganizował 27 kwietnia 2015r. konferencję prasową inaugurującą trzecią edycję konkursu ECO-MIASTO. Sukces tej inicjatywy w latach poprzednich sprawił, że ponad 70 osób, przedstawicieli samorządów lokalnych i dziennikarzy, przybyło na spotkanie. Operacja ECO-MIASTO została zapoczątkowana w 2013 r., Ambasada kontynuuje swoje działania na rzecz transformacji ekologicznej polskich miast i gmin, wymiany dobrych praktyk między samorządami lokalnymi francuskimi i polskimi. W swoim wystąpieniu) Ambasador przypomniał, że ECO-MIASTO jest wyrazem zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu.

JPEG

JPEG

Z tego względu rok 2015 będzie przełomowy, bowiem podobnie jak Warszawa dwa lata temu, Paryż będzie gospodarzem konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, zwanej COP 21, w dniach od 30 listopada do 11 grudnia br. To ważne spotkanie międzynarodowe powinno pozwolić na osiągnięcie porozumienia, aby ograniczyć ocieplenie klimatu do poziomu poniżej 2°C do końca tego stulecia. Kilka dni temu, francuska Minister Środowiska, pani Ségolène Royal, poinformowała listownie Ambasadora, że konkurs ECO-MIASTO może posługiwać się oficjalnym logo konferencji COP 21.

Prócz zorganizowania seminariów tematycznych poświęconych zagadnieniom efektywności energetycznej (Katowice, 18 czerwca), gospodarce wodnej (Łódź, 24 czerwca), mobilności zrównoważonej (Wrocław, połowa września) i gospodarce odpadami (Kraków, wrzesień), przewidziano w ramach ECO-MIASTO konkursu otwarty dla wszystkich polskich miast i gmin a także dla związków międzygminnych. Samorządy lokalne, najbardziej zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zostaną nagrodzone przez jury złożone z polskich specjalistów. Przedstawiciele zwycięskich samorządów zostaną zaproszeni do Ambasady jesienią na uroczystość wręczenia nagród.

JPEG - 80.6 kb
Od lewej do prawej: Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu KAPE, Jan Wiater, Ekspert Departamentu Strategii i Komunikacji NFOŚiGW, Paweł Pawłowski, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

Ambasada Francji zorganizowała ECO-MIASTO z licznymi partnerami : Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), Renault Polska, EDF Polska, SAUR Polska, Schneider Electric, Saint-Gobain, DK Energy i TIRU. Konkurs został objęty patronatem przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich, platformę współpracy „Partnerstwo dla Klimatu” oraz europejską sieć URBACT. Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://eco-miasto.pl.

opublikowano 12/05/2015

Haut de page