Inauguracja skweru im. Georges’a Clemenceau i wernisaż wystawy z okazji stulecia Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce [fr]

W poniedziałek 23 września 2019 r. ambasador Francji Pierre Lévy wziął udział w inauguracji skweru im. Georges’a Clemenceau w Warszawie, w obecności ambasadora Tomasza Orłowskiego i Andrzeja Mauberga, prezesa Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej i Francuskiego Narodowego Orderu Zasługi oraz Aldony Machnowskiej-Góra, dyrektorki w Urzędzie Miasta st. Warszawy.

JPEG

- Przemówienie Ambasadora

Inauguracja skweru, znajdującego się u zbiegu ulicy Jana Matejki i Alej Ujazdowskich, stanowiła znakomitą okazję, by złożyć hołd temu wielkiemu mężowi stanu. Był on początkowo świadkiem a następnie orędownikiem prawa narodów do własnej państwowości. Po upadku państw centralnych, jako jeden z architektów Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 roku, Georges Clemenceau działał na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez całe życie bronił niezależności i godności osoby ludzkiej wobec dogmatyzmu, czy to religijnego – był zagorzałym obrońcą laickości – czy to politycznego. Jego walka o wolność narodów, a w szczególności narodu polskiego, została wszystkim przypomniana.

JPEG

Następnie w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich odbył się wernisaż wystawy poświęconej stuleciu przybycia do Polski Francuskiej Misji Wojskowej. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie a dyrektor tej placówki prof. Zbigniew Wawer wziął udział w jej uroczystej inauguracji.

JPEG

- Przemówienie Ambasadora

Francuska Misja Wojskowa w Polsce została utworzona zgodnie z wolą Marszałka Józefa Piłsudskiego i Prezydenta Raymonda Poincaré. Przypieczętowała porozumienie polityczne i wojskowe łączące Paryż i Warszawę po zakończeniu światowego konfliktu zbrojnego. Połączyła również obydwie armie wokół wspólnego celu, jakim był powrót Polski do rodziny suwerennych państw dysponujących własnymi siłami wojskowymi.

Dzięki licznym fotografiom z tamtych czasów wystawa przypomina poszczególne etapy tworzenia Francuskiej Misji Wojskowej oraz sposób, w jaki wspierała ona odbudowę Wojska Polskiego.

JPEG

Zapraszamy Państwa do zwiedzenia tej wystawy znajdującej się w pobliżu wejścia przy Belwederze, po stronie Alei Ujazdowskich.

opublikowano 09/10/2019

Haut de page