Inauguracja projektu „Accordeon samodzielności” (12 marca 2013) [fr]

Przemówienie Ambasadora podczas uroczystości z okazji inauguracji projektu „Accordeon samodzielności” wspieranego przez fundację ACCOR

Szanowny Panie Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz,
Szanowna Pani Minister, Pełnomocnik Rządu do spraw równego traktowania, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
Szanowna Pani Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pani Ewa Synowiec,
Szanowna Pani Dyrektor fundacji „Dzieci Niczyje”, pani Monika Sajkowska,
Szanowna Pani Dyrektor Fundacji Accor, pani Marie-Caroline Bizet,
Panowie Dyrektorzy, drodzy Partnerzy reprezentujący francuskie firmy biorące udział w tym przedsięwzięciu : ORBIS, SODEXO, DALKIA, L’Oréal, GEFCO oraz NORAUTO,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Z wielką przyjemnością goszczę dziś Państwa w Rezydencji. Chciałbym mianowicie uhonorować partnerów i podziękować im za udział w pilotażowym projekcie zatytułowanym « Accordeon samodzielności ».

Dzięki temu projektowi, około dwudziestu młodych Polaków, znajdujących się w sytuacji społecznego wykluczenia, uczestniczy w szkoleniach teoretycznych i stażach w firmach francuskich, co ma pomóc tej młodzieży wejść na rynek pracy.

Pragnę pogratulować Fundacji « Dzieci Niczyje », a szczególnie obecnym tu członkom zespołu, który nią kieruje. Fundacja ta otacza ochroną dzieci i młodzież, ofiary przemocy, wspierając je podczas postępowań sądowych, które mogą jeszcze bardziej pogłębić przebytą traumę.

Dodam jeszcze, że ta fundacja powstała dzięki współpracy z francuskim stowarzyszeniem Lekarze Świata.

Chciałbym również podziękować przedstawicielom firm francuskich, partnerów tej operacji: SODEXO, DALKIA, L’Oréal, GEFCO, NORAUTO oraz oczywiście grupie ACCOR reprezentowanej przez jej fundację oraz sieci ORBIS, które współpracują od wielu lat z Fundacją « Dzieci Niczyje ».

Zapraszam przedstawicieli tych firm, by podeszli bliżej w celu odebrania okolicznościowych dyplomów.

Panie Ministrze, Pani Minister, szanowni Państwo, zapraszając Państwa dziś wieczorem chciałem potwierdzić wsparcie ambasady dla firm francuskich, które włączają się w działalność na rzecz polskich instytucji i organizacji pozarządowych, w dziedzinie integracji zawodowej młodych Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Przyszłość młodzieży jest głównym celem tego pięknego projektu, który – w co nie wątpię – będzie kontynuowany, dzięki zaangażowaniu się obecnych partnerów, a także dzięki pańskiemu cennemu wsparciu, Panie Ministrze.

Młodzież i wprowadzanie młodych ludzi na rynek pracy stanowiło jeden z priorytetów Prezydenta Republiki Francuskiej, zapowiedzianych już w momencie jego zaprzysiężenia w 2012 roku.

Chodzi tu o doniosłe wyzwanie, zarówno we Francji jak i w Polsce. Pozwolą więc Państwo, że dodam, iż w moim przekonaniu, kształcenie zawodowe stanowi jeden z głównych czynników sprzyjających integracji społecznej i zawodowej młodego pokolenia.

Chciałbym więc poinformować, że nasza Ambasada chce wspierać tę inicjatywę, działając na rzecz rozwoju programów wymiany między polskimi a francuskimi placówkami kształcenia zawodowego, w oparciu o środki finansowe programu unijnego Leonardo.

Program ten umożliwia beneficjentom dopełnienie procesu kształcenia w innym kraju, odkrywając przy tym inne podejście do pracy i ucząc się języka obcego.

Powodzenie projektów zależy nie tylko od jakości współpracy partnerskiej pomiędzy placówkami szkolnymi, ale także od współpracy z sektorem prywatnym, dzięki czemu, uczestnicząc w praktykach, uczniowie mogą poznawać życie przedsiębiorstwa i stawiane tam wymagania.

Nie omieszkam podkreślić szczególną wagę wymiaru językowego tych programów wymiany. Dla zdecydowanej większości młodych beneficjentów, te wyjazdy stanowią ich pierwszy w życiu pobyt zagranicą.

Ufajmy zatem, że te projekty umożliwią młodym Polakom odkrywanie naszego kraju oraz języka francuskiego jako elementu sprzyjającego integracji zawodowej. Przypomnę przy tej okazji, że Instytut Francuski w Polsce działa codziennie na rzecz promocji wymiany kulturalnej między naszymi krajami, a także na rzecz promocji kultury i języka francuskiego w Polsce. Jego ekipa gotowa jest włączyć się w rozwijanie odpowiednio dostosowanych rozwiązań w zakresie metod nauki języka.

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, młodzież zasługuje na naszą uwagę i wsparcie. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Pan José Manuel Barroso, przypomniał to niedawno zapraszając kraje członkowskie Unii Europejskiej do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy zatrudnienia młodzieży w kontekście kryzysu gospodarczego, z którym mamy obecnie do czynienia.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Proponuję teraz wznieść toast na cześć przyszłej współpracy polsko-francuskiej na rzecz młodzieży obu krajów.

opublikowano 13/03/2013

Haut de page