Inauguracja piątej edycji ECO-MIASTO, 19 czerwca 2017 r. [fr]

Panie Dyrektorze Biura Infrastruktury Miasta Warszawy,
Pani Dyrektor Centrum UNEP/GRID,
Panie Dyrektorze Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
Panie i Panowie, Drodzy Partnerzy,
Szanowni Państwo,

Miło mi, że mogę Państwa gościć na inauguracji piątej edycji ECO-MIASTO. Ambasada Francji uruchomiła tę inicjatywę cztery lata temu chcąc w ten sposób zachęcać polskie miasta do dalszej transformacji ekologicznej. ECO-MIASTO jest kolejnym dowodem zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu.

Porozumienie paryskie z grudnia 2015 r. weszło w życie w rekordowym czasie, już w listopadzie 2016 r. Mamy jednak w pamięci niedawną decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia. Trzeba powiedzieć jasno: to porozumienie nie podlega renegocjacji, to porozumienie jest nieodwracalne. Światowe reakcje na tę decyzję, między innymi ze strony dużych krajów rozwijających się, są bardzo pocieszające. W tym porozumieniu nie chodzi bowiem o jakiś idealizm, ale o korzyści z niego wynikające. Wszyscy to rozumieją, prócz amerykańskiego prezydenta.

Te wydarzenia powinny nas jeszcze mocniej mobilizować. Naszym celem jest sprawić, by nasza planeta znów była wielka – jak to ujął prezydent Francji. Polska będzie miała ważną rolę do odegrania, skoro w przyszłym roku gościć będzie w Katowicach kolejną konferencję klimatyczną.

W tym roku mamy zaszczyt połączyć wysiłki z warszawskim Centrum UNEP/GRID. Jest to organizacja, która realizuje w Polsce program Narodów Zjednoczonych na rzecz klimatu. Obecność przedstawicielki tego Centrum jest okazją, by wspomnieć o istotnej działalności Narodów Zjednoczonych w tej dziedzinie. Program Narodów Zjednoczonych na rzecz klimatu został zainicjowany już w 1972 r., a więc znacznie przed szczytem w Rio de Janeiro i przyjęciem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1992 roku w sprawie zmian klimatu.

W ramach konferencji Narodów Zjednoczonych Habitat III, która odbyła się w Quito w październiku 2016 r., kraje członkowskie przyjęły Nową Agendę Miejską. Zostały w niej ustalone cele zrównoważonego rozwoju dla wszystkich krajów świata. Wśród tych 17 celów, jedenasty wskazuje, że należy „uczynić miasta i osiedla bardziej otwartymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi”.

Osiągnięcie tych celów zależy oczywiście od szczebla lokalnego. Właśnie w miastach, gdzie władza jest najbliżej obywateli, dzięki kompetencjom powierzonym prezydentom i burmistrzom, znajdują się liczne mechanizmy konkretnego działania. Transport, mieszkalnictwo, infrastruktura, energetyka czy tereny zielone – oto dziedziny, w których możliwe są innowacyjne rozwiązania. Podczas wielu moich podróży po Polsce stwierdzam, że członkowie samorządów terytorialnych są niezwykle dynamiczni i świadomi roli tych wyzwań dla życia współobywateli.

W roku 2013 Ambasada Francji podjęła działanie skierowane do polskich miast, aby w ramach projektu ECO-MIASTO zachęcać je do realizacji zrównoważonej polityki miejskiej i do wymiany wiedzy i doświadczeń. Organizujemy seminaria służące dzieleniu się dobrymi praktykami, a w tym roku chcemy nadać temu nowy wymiar przeprowadzając w listopadzie w Warszawie konferencję krajową. Poza tym już 10 lipca uruchomimy ogólnopolski konkurs, w którym zostaną wyróżnione te miasta i gminy, które najbardziej angażują się w zrównoważony rozwój. Zachęcam więc władze miejskie i gminne do udziału w tym konkursie, bez względu na wielkość miast. Wystarczy zgłosić kandydaturę wypełniając odpowiedni formularz na stronie www.eco-miasto.pl.

Niezależne jury, składające się z polskich ekspertów reprezentujących instytucje państwowe i samorządowe, z dziennikarzy i pracowników naukowych zbierze się na jesieni, by wskazać te polskie miasta i gminy, które wyróżniają się w jednej z następujących kategorii: gospodarka wodna, zrównoważona mobilność, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, zarządzanie systemami energetycznymi, rola terenów zielonych w poprawie jakości powietrza. W każdej z tych kategorii zostaną wytypowane po dwa miasta: jedno liczące sto tysięcy mieszkańców lub więcej i jedno liczące poniżej stu tysięcy mieszkańców. Przedstawiciele tych miast zostaną następnie zaproszeni na organizowaną na jesieni konferencję, podczas której zostaną im wręczone nie tylko trofea ECO-MIASTO, ale i nagrody ufundowane przez naszych partnerów.

Wsparcie ze strona francuskich firm w Polsce przypomina zresztą, że ten wymiar partnerstwa jest nieodzowną składową zrównoważonego rozwoju. W ramach realizowanej polityki społecznej i środowiskowej, jak i przez wypracowane i wprowadzane w życie innowacje, francuskie firmy są pełnoprawnymi partnerami transformacji ekologicznej, zarówno w samej Francji, jak i w innych krajach, w których prowadzą działalność.

Dziękuję więc serdecznie partnerom projektu ECO-MIASTO, jakimi są firmy: Renault Polska, Saur, Saint-Gobain, Suez, grupa EDF – EDF Polska, TIRU oraz DK Energy a także Engie, które w tym roku dołączyły do naszego grona. Cieszymy się, że możemy dalej współpracować z fundacją Lafarge-Holcim przy przeprowadzaniu konkursu edukacyjnego, który uwrażliwia dzieci i młodzież na sprawy zrównoważonego rozwoju.

Sukces projektu ECO-MIASTO w znaczącej mierze zależy od wsparcia ze strony polskich instytucji. Dlatego kieruję wielkie podziękowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Krajowej Agencji Poszanowania Energii, naszych wiernych partnerów od kilku lat. Dziękuję polskim Ministerstwom: Środowiska, Rozwoju, Energii, Infrastruktury i Budownictwa, a także Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

Dziękuję również Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za jego stałe wspieranie Ambasady. Słowa podziękowania kieruję też do Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich oraz do sieci europejskiego programu URBACT. Nie zapominam o podziękowaniach dla sieci ośrodków Alliance Française i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Współpraca z Biurem Infrastruktury Urzędu Miasta Warszawy jest dla nas niezwykle cenna. Chciałbym skierować do władz Warszawy podziękowania za wsparcie dla inicjatywy ECO-MIASTO w ramach programu Partnerstwo dla Klimatu.
Dziękuję Państwu za uwagę i oddaję głos Pani Marii Andrzejewskiej, Dyrektorce Centrum UNEP/GRID w Warszawie.

opublikowano 19/06/2017

Haut de page