Inauguracja nowej miejskiej oczyszczalni ścieków firmy SUEZ Woda (Mława, 2 lipca 2019) [fr]

Po trzech latach poświęconych projektowaniu i wykonaniu prac budowlanych, przedstawiciele władz Mławy oraz firmy SUEZ Woda, z udziałem delegacji Regionalnego Wydziału Ekonomicznego przy Ambasadzie Francji w Warszawie, dokonali 2 lipca br. inauguracji nowej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Firma SUEZ odpowiadała za projekt i budowę tego obiektu, a teraz będzie nim zarządzała przez najbliższe trzydzieści lat, co stanowi najdłuższe partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) zawiązane w Polsce.

W związku z tą uroczystością, burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski wyraził uznanie dla owocnej współpracy z firmą SUEZ oraz dla formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, stanowiącego doskonałe narzędzie w rękach samorządów lokalnych do pozyskiwania najnowocześniejszych infrastruktur. Burmistrz wyraził zadowolenie z przybycia licznych delegacji innych samorządów, które również chciałyby przeprowadzić podobne inwestycje na wzór projektu zrealizowanego w jego mieście. Mława stała się więc pewnego rodzaju witryną dla rozwijania PPP w Polsce.

Francuskie firmy wykonały już w Polsce kilka podobnych projektów, przede wszystkim w dziedzinie zarządzania odpadami i w gospodarce wodno-ściekowej. Działają także w branży budowlanej, w infrastrukturach transportowych i w zakresie efektywności energetycznej. Podobnego rodzaju kontrakty umożliwiają polskim samorządom dalsze finansowanie inwestycji w kolejnych latach, pomimo obniżenia funduszy unijnych zapowiadanego w najbliższej wieloletniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

opublikowano 04/07/2019

Haut de page