Inauguracja konferencji COP 24 [fr]

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. w Katowicach (na Śląsku) konferencja COP24 rozpoczęła się Szczytem Przywódców, którzy przyjęli zaproszenie wystosowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Francuski minister stanu kierujący resortem transformacji ekologicznej i solidarnej, François de Rugy, któremu towarzyszyła sekretarz stanu Brune Poirson, przewodniczył francuskiej delegacji złożonej między innymi z deputowanych do Zgromadzenia Narodowego i wziął udział w sesji plenarnej.

W przemówieniu inauguracyjnym, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres podkreślił powagę zagrożeń spowodowanych ociepleniem klimatu opierając się na wynikach badań naukowych (IPCC, WMO, sprawozdanie UNEP dotyczące poziomu emisji). Zjawisko przybiera na sile (próg +1,5° mógłby zostać przekroczony już w roku 2030) i w trybie pilnym należy podjąć dodatkowe wysiłki, aby nadrobić dystans, który dzieli nas od neutralności węglowej pozwalającej ustabilizować zmiany klimatu. Przyjęcie ambitniejszych celów w zakresie zmniejszenia emisji na poziomie globalnym wymagałoby zmniejszenia tych emisji o 45% do roku 2030 i szybkiego przestawienia na energie odnawialne (OZE) (na poziomie między 50% i dwie trzecie światowego miksu energetycznego).

JPEG

Podkreślano także konieczność sprawiedliwej transformacji i osiągnięcia neutralności węglowej, a także istotne znaczenie multilateralizmu. Premier Republiki Fidżi położył szczególny nacisk na tzw. dialog Talanoa i konieczność zwiększenia ambicji poprzez podwyższenie zamierzonych krajowych zobowiązań, tzw. NDC (wzorując się na wyspach Marshalla i Fidżi). Następnie swoje wystąpienia wygłosili: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, polski minister środowiska i prezydent Katowic. Z przemówień polskich prelegentów można zapamiętać znaczenie pochłaniaczy dwutlenku węgla, zwłaszcza leśnych, na przykładzie Katowic, jako modelu miasta, które przeszło transformację gospodarczą z miasta górniczego. Należy także zapamiętać zapowiedź złożoną przez Bank Światowy, że przeznaczy 200 mld USD na realizację swego planu działań na rzecz klimatu

Minister François de Rugy wraz z sekretarz stanu Brune Poirson dokonali także otwarcia francuskiego pawilonu. W wystąpieniach podkreślili konsekwentne realizowanie zobowiązań podjętych przez Francję w walce ze zmianami klimatu. Położyli nacisk na znaczenie działań podejmowanych przez wszystkich, aby osiągnąć cele wytyczone w Porozumieniu Paryskim. Przypomnieli wreszcie bezwzględną konieczność sfinalizowania reguł wdrażania tego porozumienia, zanim będzie można podwyższyć założone cele w roku 2020. Następnie sekretarz stanu podziękowała ekspertom z francuskich ministerstw, którzy prezentują i bronią stanowiska Francji w sprawie klimatu. Przypomniała kluczową rolę Francji w finansowaniu działań na rzecz klimatu i mobilizowaniu poszczególnych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego celem zwiększenia ambicji.

JPEG - 148.8 kb
Inauguracja francuskiego Pawilonu z udziałem francuskiej delegacji i członków francuskiego zespołu negocjacyjnego, wraz z Ministrem Transformacji Ekologicznej i Solidarnej François de Rugy oraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Solidarnej Brune Poirson

Przez dwa tygodnie eksperci będą prowadzić równolegle negocjacje dotyczące poszczególnych rozdziałów Porozumienia Paryskiego, aby ustalić sposób jego stosowania. Francję reprezentuje jedna z liczniejszych grup ekspertów, której przewodniczy Ambasador odpowiedzialna za negocjacje w sprawie zmian klimatu Brigitte Collet. Wezmą oni udział w określeniu wytycznych w zakresie inwentaryzacji i kontroli emisji CO₂ i przejrzystości, aby zapewnić wspólną realizację krajowych zobowiązań, zarówno jeśli chodzi o zmniejszenie emisji jak i o zasilanie funduszy przeznaczonych na walkę i dostosowanie się do zmian klimatu.

opublikowano 11/06/2019

Haut de page