Inauguracja agencji Business France [fr]

Minister spraw zagranicznych i rozwoju międzynarodowego Laurent Fabius, minister gospodarki, przemysłu i cyfryzacji Emmanuel Macron, sekretarz stanu do spraw handlu zagranicznego, turystyki i Francuzów przebywających zagranicą Mathias Fekl oraz minister mieszkalnictwa, równości terytorialnej i obszarów wiejskich Sylvia Pinel wzięli udział 5 stycznia br. w oficjalnej inauguracji agencji BUSINESS FRANCE. Z tej okazji został zaprezentowany nowy logotyp tej agencji, utworzonej 1 stycznia 2015 r. z połączenia francuskiej agencji inwestycji międzynarodowych AFII oraz francuskiej agencji ds. rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstw UBIFRANCE.

JPEG

Agencja Business France kierowana przez panią Muriel Penicaud jest jednostką publiczną działającą na rzecz przemysłu i handlu; ma w szczególności popularyzować wizerunek Francji i jej regionów jako atrakcyjnej lokalizacji inwestycji.

Misja agencji Business France polega na działaniach sprzyjających międzynarodowemu rozwojowi firm francuskich, na promowaniu francuskiego eksportu i zabieganiu o atrakcyjność Francji w oczach inwestorów zagranicznych. Business France będzie więc miała pełny udział w wysiłkach na rzecz wymiany handlowej i zrównoważonych inwestycji, przez co przyczyni się do ponownego ożywienia francuskiej gospodarki, do rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i do tworzenia nowych miejsc pracy.

Agencja ta będzie miała również za zadanie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej wielkości w ich wysiłkach na rzecz zaistnienia na rynku międzynarodowym, ma także przyciągać do Francji zagranicznych inwestorów, gotowych tworzyć w tym kraju nowe miejsca pracy, także poprzez przejmowanie już istniejących firm.

Połączenie wcześniejszych dwóch agencji wynika z woli uproszczenia tej struktury, dzięki czemu staje się ona bardziej rozpoznawalna zarówno dla potencjalnych partnerów zagranicznych, jak i dla firm francuskich. Optymalizacja w wykorzystywaniu zasobów oraz połączenie personelu obu wcześniejszych instytucji również służyć będzie nowej agencji, tym bardziej że jedna trzecia eksportu jest dziełem filii firm zagranicznych.

Zobacz wideoprezentację BUSINESS FRANCE.
BUSINESS FRANCE w Polsce.

PNG

opublikowano 23/03/2016

Haut de page