Inauguracja Centrum Badawczo-Rozwojowego - AIRBUS Helicopters Łódź, 19 lutego 2015 [fr]

Wystąpienie pana Ambasadora
Inauguracja Centrum Badawczo-Rozwojowego - AIRBUS Helicopters
Łódź, 19 lutego 2015Pani Wojewodo,
Pani Prezydent (Miasta Łodzi)
Panie Marszałku (Województwa Łódzkiego),
Panie Przewodniczący (senackiej Komisji Obrony Narodowej),
Magnificencjo,
Panie Prezesie Dyrektorze Generalny,
Panie i Panowie Posłowie,
Panie i Panowie Senatorowie,
Panie Ambasadorze (Niemiec),
Szanowni zebrani,


12 listopada ubiegłego roku, po dziesięcioletniej podróży w kosmosie, europejska sonda Rosetta wylądowała na powierzchni komety Czuriumow-Gierasimienko. Polska miała istotny udział w tym wielkim sukcesie naukowym i technicznym dostarczając jeden z najbardziej zaawansowanych elementów sondy Rosetta. Ten sukces potwierdził wysoką jakość polskiej myśli technicznej.

Jak miałam już wielokrotnie okazję zapewnić, Francja wspiera starania Polski by stać się ważnym graczem w europejskim sektorze badawczo-rozwojowym.

Jestem dzisiaj tutaj, w Łodzi, razem z moim przyjacielem Rolfem Nikelem, Ambasadorem Niemiec, bowiem obaj głęboko wierzymy, że należy wspólnie z Polską pracować na rzecz pogłębienia naszej współpracy naukowej i technologicznej z sektorem przemysłowym.

Właśnie w tym celu, zorganizowaliśmy razem czternastego stycznia tego roku w Warszawie konferencję na temat przyszłości europejskiego przemysłu lotniczo-obronnego. Tom Enders, prezes dyrektor generalny spółki Airbus, zaszczycił nas swoją obecnością na tym seminarium. Widzę, wśród tutaj obecnych osoby, które wzięły udział w tej konferencji. Wówczas Prezes Airbusa zapowiedział utworzenie centrum badawczo-rozwojowego właśnie tu w Łodzi.

Zebraliśmy się tutaj, aby ten ważny projekt urzeczywistnić.

W Polsce zostanie otwarte czwarte centrum tego typu, po Francji, Niemczech i Hiszpanii. Firma Airbus pragnie by Polska stała się jednym z filarów jej działalności w Europie.

Zaletą tego ośrodka będzie ogromna różnorodność prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zarówno dla celów wojskowych jak i cywilnych. Dysponując na miejscu zespołem liczącym ponad stu inżynierów, ośrodek skupi się na zaawansowanych technologiach przyszłości, a jego ambicją będzie wprowadzenie innowacji na wszystkich etapach procesu projektowania helikopterów.

Już od ponad dziesięciu lat Airbus Helicopters rozwija owocną współpracę z polskimi uczelniami, zwłaszcza z Politechniką Łódzką. Przypomnijmy, że to właśnie zespół specjalistów z Łodzi opracował rozwiązania dla superszybkiego hybrydowego helikoptera X3, który pobił rekord świata prędkości w tej kategorii statków powietrznych.

Wierzę, że otwarcie tego centrum w Łodzi przyczyni się do rozwoju badań naukowo-technicznych, promowania innowacji przemysłowej, kształcenia wysokiej klasy specjalistów: inżynierów i naukowców, tym bardziej, że łódzkie uczelnie są już czynnie zaangażowane w ten projekt.

Pragnę podziękować zatem spółce Airbus Helicopters za to, że wniosła istotny wkład w rozwój współpracy naukowej i uniwersyteckiej w Europie.

Cieszę się również, że za chwilę będę mógł podpisać list intencyjny pomiędzy firmą Airbus Helicopters, Ambasadą Francji w Polsce i prestiżową uczelnią, jaką jest Politechnika Łódzka. Dokument ten pozwoli rozwijać myśl naukową i akademicką na szczeblu lokalnym oraz zwiększyć mobilność polskich studentów, którzy zechcą studiować we Francji.

Pragnę wyrazić zadowolenie z otwarcia kolejnego, ważnego rozdziału współpracy między naszymi trzema krajami, dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 20/02/2015

Haut de page