III Europejski Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego w Atenach, 4-8 września 2019 [fr]

Blisko 900 nauczycieli języka francuskiego uczestniczyło w III Europejskim Kongresie Nauczycieli Języka Francuskiego zorganizowanym z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego (FIPF) w Atenach w dniach 4-8 września 2019. Tematem kongresu były różne spojrzenia na miejsce języka francuskiego w zmieniającym się świecie.

JPEG

Z Polski na kongres przybyła pani Fabienne Ricordel, attachée ds. edukacji, oraz trzy nauczycielki, których przyjazd w części sponsorował Instytut Francuski.

Pani Renata Klimek-Kowalska i pani Edyta Wojciech ze stowarzyszenia Europa Języków i Kultur przedstawiły referaty na temat kreatywnego wykorzystania na lekcjach zasobów cyfrowych z dziedziny sztuk wizualnych oraz wykorzystania aktualnych wiadomości na lekcjach języka francuskiego. Pani Ewa Kalinowska ze stowarzyszenia Prof-Europe mówiła o afrykańskich tekstach literackich na lekcjach języka francuskiego.

Polskę reprezentowała również ekipa Drameducation, która przedstawiła projekt „10/10 – francuskojęzyczne dramaty do czytania i wystawiania na scenie”.

http://athenes2019.fipf.org/

opublikowano 09/09/2019

Haut de page