IHEDATE z wizytą studyjną w Polsce

Absolwenci rocznika 2013 Instytutu Studiów nad Rozwojem i Planowaniem Przestrzennym w Europie, IHEDATE, przybyli z tygodniową wizytą szkoleniową do Warszawy i Krakowa. 9 kwietnia odbyli oni spotkania z Ambasadzie Francji, gdzie zostali przywitani przez Pana Ambasadora Pierre’a Buhlera.

Specyfiką Instytutu IHEDATE, stowarzyszenia non-profit założonego w 2007 we Francji, są roczne studia dla około pięćdziesięciu słuchaczy, pracujących zawodowo, którzy uczestniczą w programie szkoleń obejmujących wszelkie aspekty rozwoju przestrzennego: politykę przestrzenną państwa, demografię, urbanistykę, zarządzanie na szczeblu lokalnym...

Dwie znakomite uczelnie paryskie: Institut des Sciences Politiques i École des Ponts Paris Tech, które prowadzą te studia, zapewniają temu przedsięwzięciu najwyższą naukową jakość.

Słuchacze IHEDATE są profesjonalistami wysokiej klasy, zajmują decyzyjne stanowiska, aktywnie angażują się w życie polityczne i społeczne, doskonale znając problematykę samorządów terytorialnych będą mogli „w terenie” wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie szkolenia. Każdego roku, Instytut rekrutując słuchaczy dba by reprezentowali oni różnorodne środowiska. I tak wśród absolwentów w 2013 r., podobnie jak w poprzednich latach, są prefekci i podprefekci, parlamentarzyści i radni, dyrektorzy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, wysokiego szczebla urzędnicy administracji państwowej, lokalnej i regionalnej, przedstawiciele związków zawodowych, osoby kierujące stowarzyszeniami, dziennikarze ...

IHEDATE stara się by studia te nie kolidowały z pełnieniem ważnych obowiązków służbowych przez słuchaczy, dlatego zajęcia (seminaria i warsztaty) odbywają się w weekendy. Roczne studia obejmują także udział w wizycie studyjnej – w 2013 roku wizyta ta odbywa się w Polsce – by z perspektywy innego europejskiego kraju móc przyjrzeć się dynamice polityki terytorialnej.

Wśród licznych rozmówców, będących wybitnymi specjalistami, z którymi słuchacze IHEDATE spotkają się w Polsce w czasie swojej tegorocznej podróży, można wymienić: w Warszawie panów profesorów Tomasza Komornickiego i Marka Degórskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Tomasza Zemłę, architekta, Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Jean’a Rossi, adwokata specjalizującego się w rynku nieruchomości i infrastruktury, oraz w Krakowie będą to: pan profesor Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt miasta Krakowa i na Uniwersytecie Jagiellońskim pani dr hab. Maria Próchnicka, prodziekan ds. dydaktyki. Przewidziane jest także spotkanie ze studentami.

opublikowano 16/04/2013

Haut de page