I edycja Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego: Finał ogólnopolskiego konkursu „Mój pomysł na innowację” [fr]

Z okazji I edycji Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego Komitet organizacyjny obchodów zorganizował konkurs zatytułowany „Mój pomysł na innowację”, by pokazać umiejętności i pomysłowość nauczycieli języka francuskiego w Polsce. W skład komitetu organizacyjnego weszły stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego oraz romanistów polskich (Prof-Europe, Europa Języków i Kultur, Łódzkie bardziej francuskie, Bilinguis, Plejada), Przedstawicielstwo Alliance française w Polsce, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), grupa Ambasad, Przedstawicielstw i Instytucji Frankofońskich (GADIF) oraz Instytut Francuski w Polsce.

Finał konkursu odbył się 28 listopada w ORE i został zainaugurowany przez ambasadora Francji w Polsce, Frédérica Billet oraz dyrektorkę ORE, Marzennę Habib.

JPEG - 96.4 kb
Przemówienie ambasadora Frédérica Billet podczas I edycji Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

Następnie siedem finalistek przedstawiło swoje projekty w obecności komisji konkursowej złożonej z Janiny Zielińskiej, byłej dyrektorki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka francuskiego i byłej wiceprezeski a następnie doradcy prezesa Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, Agnieszki Dryjańskiej reprezentującej Instytut Romanistyki w Warszawie, Anny Topór, dyrektorki kursów w Instytucie Francuskim w Warszawie, Jacka Mulczyka Skarżyńskiego zwanego Panem od francuskiego, autora wideoklipów do nauki języka francuskiego w internecie oraz Benoit Villette, współzałożyciela Zexperts FLE.

Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy wysłuchali wykładu Adama Knapika z Polskiej Akademii Nauki w Brukseli na temat zawodu nauczyciela języka francuskiego.

Spotkanie zamknęła pani Laurence Capelle, delegatka generalna Wallonie Bruxelles internationale i prezeska GADIF.

JPEG

Pierwszą i drugą nagrodę, którą jest wyjazd na staż pedagogiczny do Francji w lecie 2020 roku, otrzymały pani Agnieszka Spisacka-Kraciuk z Piastowa oraz pani Kinga Zroska-Lisowski z Pszczyny za projekty odpowiednio Polska-Senegal: dar dla uczniów z Bignona” oraz „Dzięki francuskiemu… łatwiej o pracę!”. Gratulujemy również pozostałym finalistkom: paniom Annie Klinger, Agnieszce Paciej-Motyl, Oldze Wrońskiej, Andréa Rando Martin i Joannie Wrobel, których projekty zostały docenione przez jury, jak i uczennicom z Lublina, Rzeszowa, Katowic i Łodzi, laureatkom konkursu „Mój nauczyciel od francuskiego jest genialny!”, które przyjechały pod opieką swoich nauczycielek i również zostały nagrodzone.

Tego samego dnia Marzenna Habib, dyrektorka ORE i Georges Diener, radca ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji, podpisali umowę o kontynuacji współpracy pomiędzy ORE i Instytutem Francuskim w Polsce w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego w Polsce.

JPEG - 123.1 kb
Marzenna Habib, dyrektorka ORE i Georges Diener, radca ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji

Przemówienie ambasadora w języku francuskim

opublikowano 13/12/2019

Haut de page