Hołd pamięci Romów i Sinti, którzy padli ofiarami nazizmu [fr]

Chargé d’affaires ad interim Ambasady Francji, pan Sylvain Guiaugué, uczestniczył w upamiętnieniu Romów i Sinti, którzy padli ofiarami nazizmu. 2 sierpnia udał się na miejsce obozu Auschwitz-Birkenau, a nazajutrz na miejsce obozu Kulmhoff. Wziął tam udział w uroczystościach zorganizowanych, odpowiednio, przez Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, działający przy Związku Romów Polskich.

JPEG

Czy to bezpośrednio w komorach gazowych, czy wskutek pobytu w obozie, w Auschwitz-Birkenau ponad 23.000 Romów i Sinti padło ofiarami « czystki etnicznej » zarządzonej przez Trzecią Rzeszę. Według przyjętych przez ten reżim kryteriów, Romowie i Sinti zostali uznani za nieczystych rasowo. Ta grupa narodowościowa stała się jedną z głównych ofiar Ostatecznego Rozwiązania, jej przedstawiciele podlegali masowej eksterminacji na okupowanych terytoriach i w obozach zagłady.

JPEG

2 sierpnia na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, chargé d’affaires Ambasady Francji wystąpił z krótkim przemówieniem, w którym oddał hołd pomordowanym i podkreślił potrzebę bycia „strażnikami pamięci o ofiarach, które straciły życie wskutek ohydnej dehumanizacji i straszliwej przemocy”.

Nazajutrz udał się do Chełmna, gdzie eksterminacji poddanych został około 4.300 Romów i Sinti. Tam wziął udział w ceremonii odsłonięcia pomnika na cześć pomordowanych.

JPEG

JPEG

opublikowano 17/10/2016

Haut de page