Hołd dla Andrzeja Wajdy [fr]

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy w Ambasadzie Francji oraz Instytucie Francuskim w Polsce wiadomość o śmierci Andrzeja Wajdy, darzonego powszechnym uznaniem twórcy kina polskiego i europejskiego, a przy tym wielkiego przyjaciela Francji. Jego ważkie dzieło zawiera uniwersalne i ponadczasowe przesłanie wolności, które Francja wspierała od początku jego kariery oraz podczas jego pracy na emigracji.

Filmografia Andrzeja Wajdy jest przesycona jego własnymi przeżyciami i dziejami Polski. Składają się na nią filmy tragiczne ukazujące wojnę i jej bolesne następstwa, filmy romantyczne zainspirowane wielkimi dziełami polskiej literatury, jak również filmy o walce Polaków z wypaczeniami stalinizmu. Już podczas okupacji niemieckiej Andrzej Wajda, pomimo młodego wieku, działał w ruchu oporu, następnie przeciwstawiał się komunizmowi, a w czasach Solidarności był czynnym uczestnikiem jej walki. Jego dzieło stanowi dobitną ilustrację pragnienia demokracji i wolności, a przy tym sięga wyżyn artyzmu.

Andrzej Wajda był wielokrotnie nagradzany we Francji, jury w Cannes przyznało mu m.in. w 1957 roku nagrodę specjalną za film Kanał, a w roku 1981 Złotą Palmę za Człowieka z żelaza. W 1983 roku otrzymał Cezara za film Danton. Był członkiem francuskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 2001 roku został odznaczony Legią Honorową w randze Komandora, a w 2009 roku Komandorią orderu Sztuki i Literatury. Utrzymywał bliskie związki z Francją, czego świadectwem są liczne koprodukcje i stricte francuskie filmy w jego dorobku.

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce łączą się w smutku ze środowiskiem polskiej kultury i z całym polskim społeczeństwem. Andrzej Wajda niestrudzenie poświęcał całą swą energię twórczą w służbie żywionych przekonań i Polsce, czego świadectwem jest również jego ostatni film.

Jego rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

JPEG

opublikowano 06/03/2017

Haut de page