Green Cities: globalna transformacja ku niskoemisyjnej przyszłości – korzyści dla gospodarki i dla ludzi [fr]

W dniu 17 czerwca, na pół roku przed konferencją klimatyczną ONZ, która odbędzie się w grudniu br. w Paryżu, Ambasady Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, zorganizowały konferencję w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, poświęconą udziałowi miast w zwalczaniu zmian klimatu. Konferencja nosiła tytuł „Green Cities: globalna transformacja ku niskoemisyjnej przyszłości – korzyści dla gospodarki i dla ludzi”, a zgromadziła około 80 uczestników.

Przemówienie Ambasadora

JPEG

W wystąpieniu inauguracyjnym ambasador Pierre Buhler podkreślił ogólnoświatowe znaczenie paryskiej konferencji COP 21. Powinna ona prowadzić do odwrócenia tendencji, które na koniec bieżącego stulecia mogą doprowadzić – o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania – do wzrostu średniej temperatury o blisko 4 stopnie w odniesieniu do temperatur sprzed ery przemysłowej. Czterdzieści krajów, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej, w których łączne emisje dwutlenku węgla stanowią 35% produkcji światowej, już wysunęły propozycje ograniczenia tej emisji.

JPEG

Reprezentanci władz Paryża (Anne Ged, dyrektorka agencji do spraw klimatu przy Urzędzie Miasta Paryża), Warszawy, Frankfurtu nad Menem i Manchesteru zaprezentowali politykę prowadzoną w swych miastach w celu zmniejszenia tzw. śladu węglowego.
Przedstawiciele poszczególnych państw, a wśród nich ekspert francuskiego ministerstwa środowiska Yves-Laurent Sapoval, przypomnieli ze swej strony o działaniach podejmowanych w tych krajach w ramach transformacji energetycznej. Przedstawicielka Komisji Europejskiej Elina Bardram dokonała podsumowania stanu dyskusji prowadzonych w Bonn na początku czerwca oraz przedstawiła kolejne etapy przygotowań do grudniowej konferencji klimatycznej w Paryżu.

Następnie odbyła się pożyteczna i wzbogacająca dyskusja na te tematy, jakże istotne dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

opublikowano 01/02/2016

Haut de page