„Granice mojego języka są granicami mojego świata”, konferencja z okazji 20-lecia kształcenia dwujęzycznego w Łodzi [fr]

Konferencja zatytułowana „Granice mojego języka są granicami mojego świata” odbyła się 15 marca 2019 r. w Łodzi z inicjatywy Aleksandry Ratuszniak, dyrektor XIII Liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim, we współpracy z łódzkimi placówkami edukacyjnymi oraz Politechniką Łódzką, która udostępniła pomieszczenia.

Konferencja - pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Ambasady Hiszpanii – miała na celu uczczenie 20. rocznicy powstania w Łodzi oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim, niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Konferencja zgromadziła około setki uczniów ze szkół podstawowych oraz 90 nauczycieli i prelegentów, którzy wypowiadali się na temat wielojęzyczności, jej znaczenia w procesie nauczania w szkole i na studiach oraz jej atutów w życiu prywatnym i zawodowym.

Poranną debatę poprowadziła Dorota Piotrowska, dyrektorka Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Świadectwa Joanny Jaroch-Pszenicznej z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Aldo Vargas-Tetmajera ze Związku Miast Polskich, Bartosza Jagury z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Tomasza Saryusz-Wolskiego z Politechniki Łódzkiej były pochwałą wielojęzyczności.

Następnie nauczyciele wysłuchali wykładu pt. „Rola wizualizacji w nauczaniu języków obcych” i wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez Ewę Rzdanek i Benoit Villette z zespołu Zexperts FLE. Przedstawili oni nauczycielom sposoby ożywienia lekcji przez zabawę. Jednocześnie odbywały się warsztaty dla uczniów mające im przybliżyć różne języki obce i perspektywę korzyści wynikających z nauczania dwu- i wielojęzycznego. Na koniec uczniowie zostali pasowani na ambasadorów dwujęzyczności i mają odtąd za zadanie zachęcać swoich kolegów do kształcenia dwujęzycznego.

Wydarzenie to nie byłoby możliwe bez współpracy pomiędzy różnymi instytucjami edukacyjnymi z Łodzi, liceami dwujęzycznymi oraz Politechniką Łódzką. Ta inspirująca i motywująca konferencja odbyła się w samym środku Miesiąca Frankofonii.

opublikowano 14/06/2019

Haut de page