Grand Tour, podróż po frankofonii [fr]

Grand Tour 2017, czyli tegoroczna podróż po frankofonii, jest projektem objętym patronatem Prezydenta Republiki Francuskiej. Ma na celu ukazanie i zobrazowanie bogactwa, różnorodności i witalności frankofonii w jej wymiarze kulturalnym. W ramach tego projektu planowanych jest około 100 wydarzeń na wszystkich pięciu kontynentach.

JPEG

Projekt ten został ogłoszony przez Prezydenta François Hollande’a podczas szczytu frankofonii, który odbył się w stolicy Madagaskaru Antananarywie w dniach 26 i 27 listopada ubiegłego roku. W tej podróży weźmie udział Sekretarz generalna Międzynarodowej Organizacji Frankofonii pani Michaëlle Jean; będzie to okazja do świętowania otwartości i więzi ze wszystkimi, którym przypadło w udziale posługiwanie się językiem francuskim.

Lista poszczególnych etapów tego Grand Tour została sporządzona w oparciu o sugestie ze strony rozsianych po całym świecie francuskich placówek kulturalnych, w ścisłej współpracy z komitetem pilotażowym tego projektu, w skład którego wchodzą: Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, francuskie ministerstwa Kultury i Komunikacji, Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zamorskich Jednostek Samorządowych oraz francuskie kanały telewizyjne TV5 Monde i France Médias Monde, a także z komitetem sieci placówek takich instytucji, jak Instytut Francuski, Agencja ds. Francuskiego Nauczania za granicą, Alliance Française czy UniFrance.

Te etapy podróży po frankofonii zostały tak dobrane, by sprzyjały wyrażaniu się kultury frankofońskiej na świecie w całej jej różnorodności. Są swego rodzaju propozycjami spotkań, zestawionymi w tzw. paszporcie pod tytułem „podróż po frankofonii”. Jest on również dostępny w wersji elektronicznej na stronie poświęconej temu Grand Tour pod linkiem:

Paszport Grand Tour 2017 – podróż po frankofonii - (PDF 873,4 ko)
Więcej informacji na oficjalnym portalu: http://www.grand-tour2017.com

opublikowano 23/01/2017

Haut de page