Gospodarka odpadami : seminarium szkoleniowe w Zabrzu 13 czerwca br.

W czerwcu ubiegłego roku, Ambasada Francji zorganizowała konferencję w ramach wsparcia dla polskich partnerów, którzy mieli zastosować nowe polskie przepisy w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi.

W tym roku, francusko-polska współpraca była prowadzona dalej, w szczególności w postaci szkolenia zorganizowanego w Zabrzu (woj.Śląskie), 13 czerwca br., z udziałem Pani Małgorzaty MAŃKA-SZULIK, Prezydenta Miasta Zabrze. .

90 przedstawicieli z 12 polskich gmin wymieniali poglądy na następujące tematy:

• Rozwijanie globalnego schematu zarządzania odpadami na szczeblu lokalnym oraz korzyści ze współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami (warsztaty prowadzone przez Pana Paula Deffontaine’a, Prezesa francuskiego Krajowego Koła Recyklingu (CNR).
• Powiązanie przedsięwzięcia gospodarczego z przedsięwzięciem społecznym w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (warsztaty prowadzone przez Pana Patricka Vandamme’a, Dyrektora francuskiej spółki mieszanej TRISELEC)

Inne szkolenia zostaną zorganizowane do końca roku w innych województwach. Szkolenia te mają stanowić okazję do spotkania francuskich ekspertów i polskich decydentów w dziedzinie gospodarki odpadami z gospodarstw domowych. Dotyczą one dwóch zasadniczych wyzwań, jakim należy sprostać obecnie : rozwój podejścia międzygminnego do zarządzania odpadami oraz optymalizacja recyklingu w celu zmniejszenia udziału spalania i składowania odpadów.

opublikowano 05/07/2012

Haut de page