Gospodarczy Trójkąt Weimarski w Krakowie [fr]

W dniach 6 i 7 lutego br. odbędzie się w Krakowie konferencja o przyszłości polityki przemysłowej Unii Europejskiej.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP w tzw. formacie Weimarskim, przy wsparciu Ambasady Francji i Niemiec oraz organizacji gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców trzech krajów, a więc Konfederacji Lewiatan z Polski, niemieckiego BDI oraz francuskiego MEDEF.

W krakowskim spotkaniu wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele rządów krajów Trójkąta Weimarskiego, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej a także liczna grupa prezesów dużych firm. Francję będzie reprezentował Arnaud Montebourg, minister ds. ożywienia gospodarczego.

Dyskusje panelowe dotyczyć będą przyszłości polityki przemysłowej Unii Europejskiej, głównych trendów zmieniających światową gospodarkę, przemysłu europejskiego, globalnych wyzwań, innowacji, energetyki, a także infrastruktury.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej.

opublikowano 03/02/2014

Haut de page