Frankofońskie Forum Biznesu w Krajowej Izbie Gospodarczej [fr]

Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, wziął udział 13 listopada 2014 roku we Frankofońskim Forum Biznesu, zorganizowanym przez Grupę Ambasad, Delegacji i Instytucji frankofońskich w Polsce (GADIF).

JPEG

Forum odbyło się w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) pod tytułem « Francuski, paszportem do międzynarodowego handlu ». Tytuł zaproponowała GADIF dla podkreślenia korzyści płynących ze znajomości języka francuskiego w prowadzeniu działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej.

JPEG

Spotkania w ramach tego Forum odbywały się z udziałem Katarzyny Kacperczyk, Podsekretarza Stanu ds. polityki afrykańskiej i bliskowschodniej polskiego MSZ, Marka Kłoczki, Dyrektora Generalnego KIG, oraz Francka Pezzy, Delegata Walonii-Brukseli na Polskę, będącego również Przewodniczącym GADIF. Poprowadził je Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

Rozmowy dotyczyły sprzyjających okazji dla biznesu, jakie występują w krajach frankofońskich w Afryce i w innych miejscach na świecie. Pan Jerzy Drożdż udzielał głosu przedstawicielom firm, którzy za pomocą konkretnych przykładów opowiadali o sukcesach gospodarczych, jakie im się udało osiągnąć w tych krajach.

JPEG

Francuscy przedstawiciele spółek takich, jak np. Gras Savoye Polska, Capgemini Polska czy Grupa Azoty, omówili przedsięwzięcia gospodarcze negocjowane po francusku w Senegalu, Maroku, Mali, Togo czy Gwinei.
Język francuski jest także bardzo często używany w Kanadzie, Szwajcarii i Belgii, a także w różnych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, a także na Wyspach Karaibskich i na Pacyfiku. To jeden ze znaczących języków w świecie biznesu. Dla osób studiujących w wyższych szkołach handlowych, znajomości francuskiego stanowi dodatkowy, ważny atut w karierze zawodowej, często doceniany przez pracodawców, gdy uzupełnia inne, gruntowne kwalifikacje profesjonalne.

Z Paryża przyjechali Chekou Oussouman, przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, i Stéphane Cormier, ze Stałej Konferencji Izb Konsularnych Afrykańskich i Frankofońskich (CPCCAF). Razem z Jérômem Roux, Attaché do spraw gospodarczych i handlowych Ambasady Belgii w Kongo, poprowadzili debaty dotyczące handlu w Afryce i na świecie.
Przemówienia wygłosili także Monika Constant, Dyrektor Generalna Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), oraz Florian Dudu, Prezes Pracodawców sektora publicznego w Rumunii.

Na zakończenie ożywionej debaty głos podsumowujący zabrał Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii w Polsce, który w nienagannej francuszczyźnie podziękował uczestnikom Forum za wysoką jakość i bogatą wymianę poglądów.

opublikowano 06/02/2015

Haut de page