Francusko-polskie seminarium w Ambasadzie Francji w dziedzinie « smart-grid » [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler otworzył 4 marca 2014 roku polsko-francuskie seminarium zorganizowane przez Ubifrance poświęcone inteligentnym systemom elektroenergetycznym („smart gridom”)

-  Przemówienie Ambasadora

Seminarium, które było okazją do spotkania między francuskimi i polskimi przedsiębiorcami, doskonale spełniło swoje zadanie, gromadząc około 40 specjalistów tego bardzo wyspecjalizowanego sektora.

JPEG - 148 kb
Przemówienie Ambasadora podczas francusko-polskiego seminarium w dziedzinie « smart-grid »

JPEG

Polska, która przykłada coraz większą wagę do ochrony środowiska, oszczędzania energii i świadomego dostosowania zużycia energii do potrzeb, interesuje się instytucjonalnymi i prawnymi doświadczeniami Francji, pragnąc stworzyć dobre ustawodawstwo w tej dziedzinie. Polscy specjaliści, między innymi operator sieci elektrycznych PSE Operator, chcą również poznać produkty i usługi proponowane przez francuskie firmy wyspecjalizowane w „smart-grid”. Wygłoszono wiele referatów dotyczących kwestii prawnych i nowoczesnych technologii, odbyło się wiele spotkań wg. zasady „B to B” (business to business). Forum stworzyło wiele okazji do nawiązania kontaktów i współpracy gospodarczej w tym szczególnie innowacyjnym sektorze tworzącym wyrafinowane technologie i generującym wysoką wartość dodaną.

JPEG

opublikowano 19/03/2014

Haut de page