Francusko-polskie forum nauki i innowacji [fr]

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce i polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowały 1 czerwca 2015 r. pierwsze Francusko-polskie Forum Nauki i Innowacji, które zgromadziło około 200 uczestników francusko-polskiej współpracy naukowej w Bibliotece UW.

JPEG - 197.3 kb
Ambasador wręczył nagrody naukowe Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce za 2015 r. sześciorgu polskim naukowcom

Forum otworzył Profesor Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w MNiSW, Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, i Catherine Chapel, szefowa Departamentu Strategii, Ekspertyz i Zarządzania Programami Międzynarodowymi we francuskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Nauki (kliknąć przemówienie Ambasadora).

Panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli Jean-Pierre Finance, Stały Przedstawiciel Konferencji Rektorów Uniwersytetów (CPU) przy Unii Europejskiej, Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Patrick Nédellec, Dyrektor Wydziału ds. europejskiej nauki i współpracy naukowej Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS), Jerzy Duszyński, Prezes PAN, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Nakita Vodjdani, Dyrektorka ds. stosunków międzynarodowych w Agence Nationale de la Recherche (ANR) – Narodowej Agencji Nauki, pozwolił na wymianę poglądów na kwestie związane z mobilnością naukowców w europejskiej przestrzeni badawczej, finansowaniem badań, innowacji i transferem technologii.

Jerzy Duszyński, Prezes PAN-u, wezwał do wzmocnienia francusko-polskiej wymiany naukowej. Francuski CNRS zdobył ponad 200 „ERC Grants”. Jerzy Duszyński podkreślił, że polskie zespoły badawcze mogłyby skorzystać z francuskich doświadczeń, by zwiększyć swą skuteczność i polepszyć wyniki badań.

Patrick Nédellec z CNRS podkreślił znaczenie ścisłej współpracy między wielkimi instytucjami naukowymi dla zwiększenia mobilności polskich i francuskich naukowców. Polska gości każdego roku około tysiąca francuskich naukowców w ramach umów zawartych przez CNRS z Polską, podpisanych po raz pierwszy w 1957 r. Ta mobilność doprowadziła między innymi do powstania ponad 900 wspólnych publikacji z około 1300 wspólnych francusko-polskich publikacji wydanych do 2013 r.

Patrick Nédellec przypomniał, że Francja jest trzecim partnerem naukowym Polski, a Polska jest pierwszym partnerem Francji w tej dziedzinie w Europie środkowej i wschodniej.

Podczas drugiej części Forum, po wystąpieniu nt. krajowych punktów kontaktowych w ramach programu Horyzont 2020, dziewięciu francuskich i polskich naukowców przedstawiło współpracę naukową między naszymi krajami, zwłaszcza w ramach francusko-polskich międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów (LIA) CNRS-u, współpracy z CEA i jej polskimi odpowiednikami w dziedzinie badań jądrowych, i francusko-polskich projektów europejskich.
Przedstawiono ok. 50 francusko-polskich projektów naukowych podczas sesji plakatów naukowych.

Na koniec, Ambasador wręczył nagrody naukowe Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce za 2015 r. sześciorgu polskim naukowcom, których badania są szczególnie obiecujące.

Przemówienie Ambasadora

Adrian Langer, profesor Instytutu Matematycznego PAN, otrzymał nagrodę im. Szolema Mandelbrojta, opłacony miesięczny pobyt naukowy we Francji i dietę w wys. 1700 euro.

Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce przyznały również, po raz drugi, w partnerstwie z Saint-Gobain, EDF, AREVA, DCNS i Thales Alenia Space, nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie polskim naukowcom, którzy szczególnie odznaczyli się w dziedzinie nauki o materiałach.

Profesor Annie Wajler, 37 lat, z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (ITME) specjalizującej się w przygotowaniu i charakterystyce ceramik przezroczystych dla zastosowań elektronicznych i optycznych, Pan Ambasador wręczył nagrodę Saint-Gobain, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Rafał Idczak, 33 lata, asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w materiałach do reaktorów jądrowych, i Pani Marta Walo, 33 lata, z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie (ICHTJ), zajmująca się wykorzystaniem promieniowania do zainicjowania polimeryzacji lub modyfikacji powierzchni polimerów, otrzymali z rąk Ambasadora Francji nagrody AREVA-EDF, Ambasady i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Ewelina Ciecierska, 32 lata, z Wydziału Inżynierii i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej, specjalistka od materiałów kompozytowych stosowanych w aeronautyce (modyfikacja właściwości polimerów w wyniku dodawania nanorurek węglowych), otrzymała nagrodę THALES ALENIA SPACE, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Halina Krawiec, profesor na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizująca się w badabiu korozji (zrozumienie mechanizmów procesu, charakterystyka, rozwiązania problemu), otrzymała nagrodę DCNS, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego.

opublikowano 06/07/2016

Haut de page