Francusko-polski komitet ds. rolnictwa [fr]

JPEG

Wspólny Komunikat Prasowy
Ministrów Stéphane’a Le Folla i Stanisława Kalemby
z okazji utworzenia francusko-polskiego komitetu ds. rolnictwa

Paryż, 14 stycznia 2014

Ministrowie Rolnictwa Francji i Polski, Stéphane Le Foll i Stanisław Kalemba, spotkali się dzisiaj w Paryżu, gdzie zainaugurowali francusko-polski komitet ds. rolnictwa.

Wydarzenie to świadczy o jakości współpracy pomiędzy Francją i Polską, która była szczególnie widoczna podczas negocjacji na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Francusko-Polski Wspólny Komitet Rolny ma na celu utrwalenie tej współpracy w dziedzinie rolnictwa, uwzględniając znaczenie sektora rolnego dla gospodarek obu krajów oraz strategiczny charakter stosunków między naszymi krajami. Podczas spotkania Ministrowie omówili sposób wdrożenia na poziomie krajowym nowej WPR, przyszłość sektora mleczarskiego w Europie, międzynarodowe negocjacje handlowe, jak również zagadnienia sanitarne będące aktualnie przedmiotem dyskusji na poziomie europejskim.

Mając na uwadze zapowiedź zniesienia kwot mlecznych w 2015 r., ministrowie podkreślili wagę, jaką przywiązują do przyszłości sektora mleczarskiego w Europie. Chcieliby, aby refleksja zapoczątkowana przez Komisję Europejską na konferencji z września 2013 r. doprowadziła do wdrożenia instrumentów gwarantujących szybkie reagowanie i skuteczne stawienie czoła sytuacjom kryzysowym, jak również, aby podjęto wyzwanie równomiernego rozłożenia produkcji na terytorium kraju.

W związku z trwającymi obecnie negocjacjami handlowymi pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi obaj Ministrowie z uwagą przyglądali się sytuacji w sektorze mięsnym.

Ministrowie odnieśli się również do tematu organizmów genetycznie modyfikowanych i zaznaczyli, jak ważne jest uwzględnienie oczekiwań społecznych. Ministrowie przypomnieli o konieczności wprowadzenia w tej dziedzinie zmian ustawodawstwa europejskiego tak, aby państwa członkowskie mogły decydować o zezwoleniu na uprawę GMO lub jej zakazaniu.

W ramach francusko-polskiego wspólnego komitetu ds. rolnictwa, zostało podpisane memorandum o współpracy weterynaryjnej pomiędzy obydwoma państwami, co dodatkowo potwierdza wzmocnienia współpracy bilateralnej.

opublikowano 19/03/2014

Haut de page