Francusko – Polska współpraca w dziedzinie edukacji rolnej [fr]

W czwartek 11 stycznia 2018 r. eksperci Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Badań Naukowych francuskiego Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce wzięli udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Panem Rafałem Romanowskim. Od czasu wizyty Pana Ministra we Francji w październiku 2017 r. i odwiedzeniu szkół rolniczych w regionie Bretanii, oba Ministerstwa dążą do pogłębienia współpracy oraz bieżącej wymiany informacji w dziedzinie edukacji rolnej i kształcenia zawodowego, które aktualnie we Francji przechodzi reformy.

JPEG - 1.5 Mb
W Ministerstwie Rolnictwa : Jean-Louis Buër, Radca ds. rolnych w Ambasadzie Francji, Marc Oberheiden, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Badań Naukowych (DGER) Ministerstwa Rolnictwa Francji, Ewa Markowska-Bzducha, dyrektor departamentu spraw społecznych i oświaty rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa RP, Geneviève Salaun DGER w Ministerstwie Rolnictwa Francji, Robert Jakubik zastępca dyrektora w departamaencia spraw społecznych i oświaty rolniczejw Minsterstwie Rolnictwa RP.

Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi aktualnie 52 szkoły rolnicze i stopniowo dąży do objęcia kolejnych placówek, tymczasem francuskie ministerstwo jest odpowiedzialne za 216 publicznych szkół średnich, 590 szkół prywatnych, 144 000 studentów i 33 000 praktykantów, a także 250 000 praktykantów rocznie w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego.

JPEG - 2.3 Mb
KCER : Marc Oberheiden Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Badań Naukowych (DGER) Ministerstwa Rolnictwa Francji,Ryszard Winter, dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolnej w Brwinowie, Geneviève Salaun z DGER w Ministerstwie Rolnictwa Francji, Jean-Louis Buër, Radca ds. rolnych w Ambasadzie Francji

Następnie, na zaproszenie Krajowego Centrum Edukacji Rolnej w Brwinowie, delegacja francuska wzięła udział w Seminarium na temat realizacji projektów w ramach programu Erasmus +, podczas, którego przedstawione zostały główne zagadnienia dotyczące systemu kształcenia rolniczego technicznego i wyższego we Francji oraz dotychczasowy dorobek w zakresie realizacji programu Erasmus. Strona francuska gorąco zachęcała dyrektorów placówek szkolnych biorący udział w seminarium, do współpracy i wliczania się w tworzenie wspólnych projektów Erasmus + w ramach konsorcjów z placówkami francuskimi.

Seminarium : Marc Oberheiden Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Badań Naukowych (DGER) Ministerstwa Rolnictwa Francji, Bozena Ciszak z Ambasady Francji, Geneviève Salaun z DGER w Ministerstwie Rolnictwa Francji

opublikowano 12/01/2018

Haut de page