Francuski minister gospodarki i finansów Michel Sapin spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Polski i Niemiec w formule Trójkąta Weimarskiego

W środę 22 lutego 2017 r. ministrowie finansów państw Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy i Polska) spotkali się w siedzibie francuskiego ministerstwa finansów. Omówili kwestie zwalczania finansowania terroryzmu, uchylania się od płacenia podatków oraz oszustw podatkowych, a także sprawy zmian zachodzących w Unii Europejskiej.

Francuski minister gospodarki i finansów Michel Sapin spotkał się wraz z niemieckim ministrem finansów Wolfgangiem Schäuble i polskim wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim.

JPEG - 27.7 kb
Michel Sapin wraz z niemieckim ministrem finansów Wolfgangiem Schäuble i polskim wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim, na spotkaniu w formule Trójkąta Weimarskiego – 22 lutego 2017 r. ©Bercy

Zmiany zachodzące w Unii Europejskiej: realizacja postanowień szczytu w Bratysławie i przygotowania do rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego

Na początku ministrowie poruszyli sprawę Brexitu. Formalne powiadomienie o zamiarze wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE spodziewane jest w najbliższych tygodniach. Michel Sapin przypomniał, że przyszłe stosunki tego kraju z Unią Europejską powinny opierać się na poszanowaniu zasad rynku wewnętrznego.

Odnosząc się do realizacji postanowień nieformalnego szczytu w Bratysławie we wrześniu 2016 r., Michel Sapin z zadowoleniem przyjął pozytywny sygnał, jakim jest rozszerzenie i wzmocnienie planu Junckera. Z drugiej strony wezwał do refleksji nad utworzeniem europejskiego funduszu obrony i realizacji konkretnych inicjatyw w zakresie harmonizacji przepisów podatkowych oraz polityki socjalnej, aby położyć kres sytuacjom odmowy współpracy w Europie.

Więcej przejrzystości na szczeblu międzynarodowym

Ponadto francuski minister gospodarki i finansów odniósł się pozytywnie do priorytetów określonych przez niemiecką prezydencję grupy G20 na rok 2017. Francja wspiera w ten sposób refleksję nad odpornością gospodarki światowej, zwrócenie szczególnej uwagi na Afrykę i jej rozwój, czy wreszcie nacisk kładziony na cyfryzację i równowagę, którą należy znaleźć między innowacją a właściwym poziomem regulacji, przejrzystości i bezpieczeństwa.

Przy okazji Michel Sapin przypomniał francuskie priorytety przedstawione na szczycie G20:

  • międzynarodowy system podatkowy: walka z jurysdykcjami odmawiającymi współpracy w zakresie podatków
  • zwalczanie finansowania terroryzmu: wprowadzenie w życie wzmocnienia Grupy Roboczej do Spraw Finansowych (FATF) oraz zajęcie się kwestią portów wolnocłowych;
  • wzmocnienie międzynarodowej architektury finansowej: Francja będzie działać na rzecz przyjęcia zasad zrównoważonego finansowania i zasad koordynacji między międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

W sprawie zwalczania zjawiska uchylania się od płacenia podatków oraz oszustw podatkowych, Michel Sapin wezwał do kontynuowania rozpoczętych prac w ramach UE (dyrektywy przeciw optymalizacji podatkowej zgodnie z projektem BEPS; lista jurysdykcji odmawiających współpracy; projekt harmonizacji przepisów dotyczących podatku od dochodów spółek …). Michel Sapin i Wolfgang Schäuble wezwali swego polskiego odpowiednika do zaangażowania się w te działania.

Źródło: http://www.economie.gouv.fr/michel-sapin-triangle-weimar-finances

opublikowano 14/03/2017

Haut de page