Francuski i ekologia w dzielnicy Targówek [fr]

5 listopada br, pani Jolanta Kaczmara, dyrektorka CXXXVII LO im. Roberta Schumana w Warszawie zorganizowała zebranie na temat nauczania języka francuskiego dla szkół podstawowych z dzielnicy Targówek.

JPEG

Zebranie z udziałem przedstawicieli Instytutu francuskiego w Polsce, pani Fabienne Ricordel, attachée ds. współpracy edukacyjnej, pani Roselyne Marty, attachée ds. językowych oraz pani Alicii Schuppen pracującej w dziale edukacji oraz w CXXXVII LO jako asystentka językowa, zgromadziło dyrektorów szkół podstawowych nr 378, 298, 52, 28, 114, 285, 84, 380. Przybyła również pani Ząbkowska, główny specjalista ds. Edukacji z Urzędu Dzielnicy Targówek miasta st. Warszawy.

JPEG

Pani Agata Romska, koordynatorka oddziału dwujęzycznego w CXXXVII LO, opowiedziała o różnych formach i zakresie współpracy pomiędzy liceum a Instytutem Francuskim, zwłaszcza o pracy asystentki językowej, o przeprowadzaniu egzaminów na dyplomy DELF scolaire oraz o możliwości podejmowania studiów we Francji.

JPEG

Wspomniano również o działaniach wspomagających Instytutu Francuskiego adresowanych do szkół podstawowych, w zakresie pomocy dydaktycznych, prowadzenia warsztatów i konkursów, imprez okolicznościowych z okazji Frankofonii, certyfikowania i szkolenia ustawicznego nauczycieli.
Niejako kontynuacją zebrania były prowadzone przez Instytut Francuski przez cały listopad warsztaty dla uczniów początkujących w języku francuskim ze szkół nr 378, 380, 298, 285 i 52.

W sumie blisko 400 uczniów z tych szkół uczestniczyło w warsztatach „Naturalnie francuski”, w których odkrywanie języka było ściśle powiązanie z tematyką ekologiczną.

opublikowano 27/12/2018

Haut de page