Francuska pomoc publiczna na rzecz rozwoju w roku 2017 [fr]

Wspólny komunikat prasowy

Jean-Yves’a Le Driana, ministra ds. europejskich i zagranicznych
i Bruno Le Maire’a, ministra gospodarki i finansów

Opublikowanie liczb dotyczących francuskiej pomocy publicznej na rzecz rozwoju w roku 2017

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) właśnie opublikowała wstępne dane dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w skali świata za rok 2017 [1].

Odnotowano nieznaczny spadek, o 0,6%, w stosunku do roku 2016, do poziomu 147 mld dolarów. Francuska pomoc rozwojowa w wysokości 10,1 mld euro – czyli 0,43% dochodu narodowego brutto (DNB) – wzrosła najbardziej (+16% [2]), podczas gdy w roku 2016 wynosiła 8,7 mld euro, czyli 0,38% dochodu narodowego brutto.

Wzrost ten dotyczy zarówno pomocy wielostronnej (+19%) jak i dwustronnej (+14%). Zwiększenie wydatków na pomoc wielostronną w roku 2017 jest przede wszystkim związane z wpłatami na Zielony Fundusz Klimatyczny, wspierający wdrażanie Porozumienia Paryskiego. Pomoc dwustronna rośnie wraz ze zwiększeniem aktywności, w szczególności udzielania pożyczek preferencyjnych przez Francuską Agencję Rozwoju (AFD).

Francja pozostaje wciąż na piątym miejscu w świecie wśród donatorów pomocy, po Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Zjednoczonym Królestwie i Japonii. W stosunku do swojego dochodu narodowego brutto (DNB), środki, jakie Francja przeznacza na pomoc, znacznie przewyższają średnią państw członkowskich DAC, która wynosi 0,31%.

Ten wzrost będzie kontynuowany, aby osiągnąć 0,55% dochodu narodowego brutto w roku 2022, zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Republiki Francuskiej oraz szczegółową specyfikacją wydatków ustaloną 8 lutego 2018 r. przez Międzyresortowy Komitet Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (CICID).

Począwszy od roku 2019, zezwolenia na podejmowanie przez Francuską Agencję Rozwoju (AFD) zobowiązań do udzielenia darowizn wzrosną o miliard euro, aby zwiększyć pomoc dwustronną, zwłaszcza w priorytetowych dla nas regionach geograficznych. Ponadto, ta zwiększona pomoc będzie lepiej kontrolowana, bardziej skuteczna i bliższa tych, dla których jest przeznaczona, dzięki różnorodnym środkom zapowiedzianym przez Międzyresortowy Komitet Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (CICID): utworzenie Rady Rozwoju, której przewodniczyć będzie Prezydent Republiki Francuskiej oraz usprawnienie systemu zarządzania francuską pomocą publiczną na rzecz rozwoju (ODA), regularne zwoływanie posiedzeń Międzyresortowego Komitetu Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (CICID) i Komitetu ds. Strategicznych Wytycznych Francuskiej Agencji Rozwoju (AFD), ustalenie strategicznych planów inwestycyjnych dla poszczególnych sektorów, utworzenie centrum monitorowania kosztów pomocy.
• Znajdź dane na stronie internetowej OECD ;
• Wykaz decyzji Międzyresortowego Komitetu Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (CICID) z dn. 8 lutego 2018


[1] Dane opublikowane przez OECD dotyczą 30 członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC : 29 państw i Unia Europejska), a także kilku państw niebędących członkami DAC, ale przekazujących swoje dane do Organizacji (np. Rosja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie).
[2] w euro ; +15% w USD.
Kontakty z prasą :
Gabinet ministra Jean-Yves’a Le Driana
tel. + 33 1 43 17 57 93 ; presse.cabinet@diplomatie.gouv.fr
Gabinet ministra Bruno Le Maire’a
tel. + 33 1 53 18 41 13 ; presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr

opublikowano 19/04/2018

Haut de page