Francuska dyplomacja wspiera kandydaturę Paryża do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2024 [fr]

Paryż kandyduje do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego, będące członkiem założycielem, mobilizuje się wraz z wszystkimi francuskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą wspierając kandydaturę stolicy.

JPEG

Kandydatura, która jednoczy

Kandydatura Paryża jest czynnikiem jednoczącym, budzi silne poczucie przynależności narodowej. Projekt jest wspierany przez wszystkie podmioty ze świata sportu i przez 77% społeczeństwa (badanie opinii przeprowadzone w październiku ub. r. przez TNS Sofres). Prócz ogółu społeczeństwa cały rząd i podmioty polityczne na wszystkich szczeblach, świat gospodarki, stowarzyszenia, liczne organizacje pozarządowe włączają się w ten projekt.

8 lutego, ministerstwo gościło członków komitetu przygotowującego kandydaturę Paryż 2024, aby przedstawić ambasadorom krajów mających swe przedstawicielstwa dyplomatyczne we Francji kandydaturę Paryża do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 roku.

Francja jest atrakcyjnym miejscem do przeprowadzenia ważnych imprez sportowych

Niedawno Francja udowodniła, że jest w stanie z powodzeniem przeprowadzić największe imprezy sportowe, przy jednoczesnym zachowaniu radosnego i popularnego charakteru tych wydarzeń a także przy zapewnieniu bezpieczeństwa, mimo złożonej sytuacji międzynarodowej.

Ostatnie wielkie imprezy sportowe czy inne zorganizowane w naszym kraju, na przykład konferencja ws. klimatu COP 21, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2016, czy Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, potwierdzają wiedzę i doświadczenie Francji w tej dziedzinie. Podczas Euro 2016, strefy kibica w Paryżu gościły ponad 1,2 mln osób, a w pozostałych miastach Francji ponad 4 miliony.

Wyjątkowo dziedzictwo architektoniczne i kulturalne, ogromna gościnność i doświadczenie sprawiły, że Paryż i Francja są najchętniej wybieranymi kierunkami podróży przez turystów z całego świata.
Jeśli organizacja Igrzysk Olimpijskich zostanie przyznana Paryżowi, miasto stanie się prawdziwym miasteczkiem olimpijskim. Wiele konkurencji olimpijskich będzie rozgrywanych w symbolicznych miejscach np. w pobliżu Wieży Eiffla, Pałacu Inwalidów, Pól Elizejskich czy Pałacu w Wersalu, upamiętniając jednocześnie stulecie Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w stolicy Francji w roku 1924.

Wspólne wartości bliskie francuskiej dyplomacji

Projekt kandydatury Paryża do organizacji Igrzysk Olimpijskich jest w swoim założeniu jednocześnie istotny, ważny i promujący głęboko humanistyczne wartości, a mianowicie integracji, łączenia się, wartości bliskie Francji, które promuje na arenie międzynarodowej. Wola ta wyraża się poprzez różnorodne innowacyjne aspekty samej kandydatury :

  • Wyjątkowe świętowanie Igrzysk i idei olimpijskiej, imprezy otwarte dla wszystkich, w samym sercu Paryża w bezpośredniej bliskości najpiękniejszych zabytków.
  • Wizja, która opiera się na wartościach sportu i idei olimpijskiej, aby budować społeczeństwo bardziej solidarne, we Francji, ale także poza jej granicami, Igrzyska Paraolimpijskie znalazły się na centralnym miejscu w projekcie.
  • Pierwsze Igrzyska, które wpisują się w postanowienia historycznego Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu. Ten temat ma zasadnicze znaczenie dla Paryża 2024. Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 będą charakteryzowały się zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla o 55% w porównaniu z Igrzyskami zorganizowanymi w Londynie w 2012 r. i w Rio w ub. roku.
  • Inwestycje w infrastrukturę (niezwiązane z Igrzyskami) wyłącznie skoncentrowane na zaspokajaniu lokalnych potrzeb (mieszkania, lokalne obiekty sportowe, przejścia dla pieszych). Posiadając 95% obiektów już istniejących lub czasowych, na potrzeby Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, miasto będzie musiało wybudować jedynie miasteczko dla lekkoatletów, dla mediów oraz pływalnię, na co zapewniono odpowiednie środki.
  • Przekazanie obiektów na potrzeby ludności po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Po zakończeniu zawodów sportowych miasteczko zostanie przekształcone w nową eko-dzielnicę ze szkołami, placówkami handlowymi i różnorodnymi lokali mieszkalnymi.

PNG

opublikowano 19/06/2017

Haut de page