Francuska dyplomacja publiczna podczas ŚDM [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wziął udział 28 lipca w Krakowie, w ramach debaty zorganizowanej przez SNEJV (francuski Krajowy Wydział ds. Ewangelizacji Młodzieży i Powołań) i Instytut Francuski w Polsce, w dyskusji o ekologii i globalnych problemach klimatycznych. Ożywiona i pogłębiona dyskusja odbyła się w amfiteatrze Akademii Ignatianum z udziałem setki młodych Francuzów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży.

JPEG

Pan Ambasador, który wystąpił w towarzystwie Maelys Lemaître, działaczki ekologicznej, Ojca Ozanne i Jego Ekscelencji Brunina, biskupa Hawru, odpowiadał na pytania młodzieży podkreślając rolę motoru polityki klimatycznej odgrywaną przez Francję i osiągnięcia Paryskiej Konferencji Klimatycznej COP 21, poświęconej odpowiedzialności krajów uprzemysłowionych w niezbędnej walce ze zmianami klimatycznymi.

JPEG

Ambasador był 29 lipca głównym gościem porannej audycji, którą prowadził Jean-Baptiste Cocagne, nadawanej przez RCF, organizację chrześcijańskich radiostacji frankofońskich. RCF przekazuje z Krakowa relację ze Światowych Dni Młodzieży i pobytu Papieża Franciszka w Polsce, a przy okazji stara się przybliżyć Polskę swym francuskim, belgijskim i szwajcarskim słuchaczom.

JPEG

opublikowano 27/09/2016

Haut de page