Francuska dyplomacja naukowa [fr]

Współpraca w dziedzinie badań naukowo-technicznych stała się dla Francji ważnym aspektem polityki zagranicznej. Wyjaśnia to dokument „Francuska dyplomacja naukowa”, dostarczając także dodatkowych informacji na temat strategicznych zamierzeń oraz wykorzystywanych w tym celu środków.

JPEG - 14.6 kb
Wielki zderzacz hadronów (Large Hadron Collider - LHC) w ośrodku CERN pod Genewą

Francuska dyplomacja naukowa polega na dążeniu do zwiększenia udziału francuskich badań naukowo-technicznych w pracach prowadzonych w skali światowej. Kładzie nacisk na innowacyjność i wspiera przedsiębiorstwa francuskie za granicą, mobilizuje naukowców i badaczy do działań na rzecz rozwoju i poprawy zarządzania światowymi dobrami publicznymi.

Dokument „Francuska dyplomacja naukowa", przygotowany przez Dyrekcję ds. wymiany naukowej i badań francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest dostępny w języku francuskim i angielskim.

opublikowano 29/03/2013

Haut de page