Francuska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (EHESS) potępia naciski wywierane przeciwko organizacji międzynarodowej konferencji na temat historii Holokaustu. [fr]

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (EHESS) zorganizowała w dniach 21 i 22 lutego br., we współpracy z Fundacją Pamięci Shoah (Fondation pour la Mémoire de la Shoah), międzynarodową konferencję na temat nowej polskiej szkoły badań nad Holokaustem (https://www.ehess.fr/fr/colloque/nouvelle-%C3%A9cole-polonaise-dhistoire-shoah).

Od blisko dwudziestu lat ważne prace badawcze prowadzone przez polskich historyków pogłębiają rozumienie historii Holokaustu, rzucając nowe światło na kwestię stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej. Przedstawienie we Francji prac prowadzonych w Polsce stanowi wymóg intelektualny, moralny i polityczny.

W tygodniach poprzedzających konferencję wielokrotnie wywierano presję telefonicznie i drogą mailową na organizatorów tego sympozjum a także na władze Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. W pierwszym dniu konferencji miały miejsce niestosowne zachowania zmierzające do zakłócenia jej planowego przebiegu. Granice tolerancji przekroczyło wygłaszanie antysemickich haseł.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych stanowczo potępia to niedopuszczalne łamanie wolności myśli i wolności badań naukowych. Akty te wpisują się w niepokojący kontekst zastraszania środowiska akademickiego i samych naukowców w kilku europejskich krajach. W związku z tymi wydarzeniami uczelnia rozważa możliwość podjęcia kroków prawnych.

Paryż, 22 lutego 2019 r.

opublikowano 24/11/2020

Haut de page