Francuska Legia Honorowa dla Piotra Tomali [fr]

W sobotę 13 lipca 2019 r. Ambasador Francji Pierre Lévy wręczył odznaczenie Narodowego Orderu Legii Honorowej w randze kawalera Piotrowi Tomali, jednemu z czterech polskich alpinistów, którzy uratowali francuską himalaistkę Elisabeth Revol na Nanga Parbat w styczniu 2018 roku.

Dekretem z 11 marca 2019 r. Prezydent Republiki Francuskiej postanowił wyróżnić Jarosława Botora, Adama Bieleckiego, Denisa Urubkę i Piotra Tomalę mianując ich kawalerami Legii Honorowej, dając tym samym wyraz uznania i podziwu Republiki Francuskiej dla ich czynu, cechującego się odwagą i solidarnością.

JPEG - 126.3 kb
Przemówienie Ambasadora Francji na cześć Piotra Tomali, 13 lipca 2019 r.

Ambasador Pierre Lévy odznaczył Piotra Tomalę 13 lipca 2019 roku, w dniu, w którym odbyły się w ambasadzie obchody francuskiego święta narodowego. Przed rozpoczęciem tradycyjnego przyjęcia w ogrodach swej rezydencji, Ambasador wręczył Piotrowi Tomali odznaczenie kawalera Legii Honorowej w obecności jego bliskich i znajomych oraz przy udziale licznych mediów.

JPEG - 100.9 kb
Wręczenie insygniów kawalera Legii Honorowej Piotrowi Tomali.

JPEG

W swoim przemówieniu Ambasador podkreślił: „To właśnie Pana odzew na wołanie o ratunek ze strony Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza jest powodem, dla którego został Pan odznaczony Legią Honorową [...] Daliście dowód nadzwyczajnej solidarności wobec dwojga alpinistów, Francuzki i Polaka, którzy znaleźli się w sytuacji zagrażającej ich życiu, choć wiedzieliście o oczywistym ryzyku dla Waszego zdrowia i życia, jakie niósł ze sobą udział w tej akcji” (link do całego tekstu przemówienia).

JPEG - 116.2 kb
Piotr Tomala, Rezydencja Francji, 13 lipca 2019 r.

Adam Bielecki, Denis Urubko i Jarosław Botor, którzy z powodu wypraw nie mogli być obecni w tym dniu, otrzymają order Legii Honorowej w późniejszym terminie.

opublikowano 02/08/2019

Haut de page