Francja zajmuje pierwsze miejsce na europejskim rynku samochodów elektrycznych [fr]

Dzięki polityce poszanowania środowiska naturalnego, prowadzonej na poziomie krajowym i lokalnym,a także dzięki ofercie krajowych producentów, Francja zajmuje pierwsze miejsce na europejskim rynku samochodów elektrycznych.

1) Polityka publiczna sprzyjająca zwiększaniu liczby samochodów elektrycznych we Francji

Polityka w dziedzinie ochrony środowiska oraz podjęte kroki w zakresie zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych sprzyjają decyzji o nabyciu samochodu elektrycznego. Wprowadzenie różnych form zachęt również się przyczynia: ulga ekologiczna z 2008 roku, której celem jest zrekompensowanie nabywcom nowych samochodów wysokiego kosztu o niskiej emisji CO2. Ulga ta wynosi obecnie nawet do 6.300 euro, bez względu na to, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy firma.

Narodowy plan na rzecz samochodów elektrycznych i hybrydowych ogłoszony został w październiku 2009 r.

W związku z tym podjęte zostały starania w zakresie tworzenia infrastruktury punktów doładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych: odpowiednie formy wsparcia na rzecz rozwoju takiej infrastruktury są proponowane przez francuską Agencję Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią ADEME (http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=86235&p1=1). Inną formą wsparcia jest program «Ville de demain (Miasto jutra)» uruchomiony przez francuską Kasę Depozytowo-Konsygnacyjną (Caisse des dépôts), która finansuje innowacyjne, modelowe projekty z dziedziny zrównoważonej mobilności. (http://www.caissedesdepots.fr/activite/domaines-daction/investissements-davenir/ville-de-demain-1000-meur.html)

Kroki podejmowane na szczeblu lokalnym

Pozytywne efekty tych wysiłków wynikają w szczególności z włączenia się władz gminnych i samorządów w tzw. elektromobilność.

Wiele aglomeracji miejskich we Francji wprowadziło usługę krótkoterminowego wynajmu aut miejskich samochodów elektrycznych na zasadzie samoobsługi (tzw. car-sharing, po franc. autopartage). Przykładem jest system «Autolib» wprowadzony w Paryżu z inicjatywy mera tego miasta, Bertranda Delanoë, albo «Auto bleue» w Nicei, «Sunmoove» w Lyonie, «Bluecub» w Bordeaux, itd.

Ustanowiona została nagroda zwana nagrodą elektromobilności dla miast, która przyznawana jest co roku tym władzom samorządowym (miastom, zespołom gmin…), które wyróżniły się działaniem na rzecz zrównoważonej mobilności, a zwłaszcza dla pojazdów napędzanych elektrycznie: (http://www.france-mobilite-electrique.org/trophees-des-villes-electromobiles,106.html)

Innowacyjni producenci francuscy

Oferta krajowych konstruktorów - a firma Renault była pod tym względem pionierem - przyczyniła się do przodującej roli Francji w tej dziedzinie. Marką, która sprzedała najwięcej samochodów elektrycznych w Europie jest właśnie Renault (6 000 pojazdów na koniec pierwszego półrocza 2013), po niej są Nissan (5 500 pojazdów) i Smart (1 500 pojazdów).

Przekonujące efekty

- Europa stała się drugim na świecie rynkiem pojazdów elektrycznych, po Stanach Zjednoczonych, ale przed Japonią. W Europie w pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano 18 939 pojazdów elektrycznych (w pierwszym półroczu 2012 roku było ich 15 503), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano ich blisko 30 000, a w Japonii poniżej 6 000.

- Na terenie Europy Francja umacnia się na pozycji lidera. W roku 2013 rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych w tym kraju stanowił 3,1% ogólnej wartości rynku samochodów osobowych. W porównaniu z rokiem 2012 sprzedaż samochodów elektrycznych (osobowych i lekkich dostawczych) wzrosła o 50%, a sprzedaż samochodów hybrydowych o 60%. Łącznie zarejestrowano w roku 2013 we Francji 8 779 osobowych pojazdów elektrycznych. Sprzedaż wzrosła o 50% w stosunku do 5 663 zarejestrowanych takich pojazdów w roku 2012.

We Francji zarejestrowana jest dwukrotnie większa liczba tych samochodów w porównaniu z Niemcami (3 000 takich pojazdów) i Norwegią (2 500 sztuk).

JPEG - 133.8 kb
Pojazd napędzany elektrycznie marki Renault

opublikowano 07/02/2014

Haut de page