Francja: trzecim najchętniej wybieranym krajem przez studentów zagranicznych (Wg UNESCO) [fr]

Według najnowszych danych opublikowanych przez UNESCO, Francja jest trzecim najchętniej wybieranym krajem przez studentów zagranicznych. W 2013 roku 288 544 studentów zagranicznych postanowiło studiować we Francji, co stanowi 7% ogólnej liczby wszystkich studentów zagranicznych na świecie.

JPEG - 61.9 kb
Francja: trzecim najchętniej wybieranym krajem przez studentów zagranicznych (Wg UNESCO)

Jedynie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania gościły większą liczbę studentów zagranicznych. Natomiast czwarte miejsce w tym rankingu zajmuje Australia, zaraz za Francją.

Dzięki odnotowanemu wzrostowi o 8% w porównaniu do 2009 roku, Francja odzyskała poprzednio zajmowane miejsce. Ogólnie biorąc, w ciągu ostatnich 15 lat liczba studentów zagranicznych studiujących we Francji wzrosła o 90% (w 1998 roku było ich bowiem 151 969). W roku 2012 studenci zagraniczni stanowili 12,3 % ogółu studentów we Francji (15,2% studentów studiujących na uniwersytetach).

Tak duży wzrost był możliwy we Francji dzięki podjęciu licznych działań sprzyjających przyjmowaniu studentów z innych krajów. Francuska ustawa z 22 lipca 2013 o szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności Francji dzięki położenie nacisku na badania naukowe i uproszczeniu samej oferty kształcenia, z uwzględnieniem współpracy regionalnej.

W 2013 utworzenie około trzydziestu podmiotów zrzeszających uczelnie wyższe i placówki badawcze przyczyniło się do tego, że stały się one bardziej rozpoznawalne i mogły łatwiej działać na arenie międzynarodowej.

Przyjmowanie studentów zostało usprawnione dzięki wdrożeniu dodatkowych działań dotyczących mobilności:
- wprowadzenie wiz wieloletnich dla studentów i naukowców;
- stworzenie specyficznego statusu dla słuchaczy studiów doktoranckich we Francji, zarówno w trakcie pisania rozprawy, jak i potem;
- uproszczenie procedur w konsulatach;
- realizacja zasady jednego okienka dla studentów zagranicznych, umożliwiającego dokonanie w jednym miejscu wszystkich formalności związanych z urządzeniem się w danym mieście;
- remontowanie i budowa nowych mieszkań;
- walka o utrzymanie środków w ramach programu „Erasmus plus” na rzecz mobilności studentów (z uwzględnieniem krajów grupy BRIC) i jej upowszechnienia.

opublikowano 20/11/2013

Haut de page