Francja światowym liderem w produkcji towarów luksusowych [fr]

Z badań przeprowadzonych przez firmę Bain & Company, zajmującą się doradztwem w dziedzinie strategii i zarządzania przedsiębiorstwami, wynika że w 2012 roku branża dóbr luksusowych odnotowała wzrost na poziomie 10%. Najbardziej dynamiczne w sektorze okazały się firmy francuskie, które realizują jedną czwartą łącznych jego obrotów.

Branża towarów luksusowych przejawia bezprecedensową dynamikę. W 2012 roku jej obroty na całym świecie osiągnęły ok. 210 miliardów euro, z czego jedną czwartą wypracowały francuskie firmy. Badania porównawcze wykonane przez Izbę Handlowo-Przemysłową Paryża i regionu paryskiego wykazały, że na 270 marek luksusowych przypada 130 marek francuskich.

Ta pozycja lidera znajduje potwierdzenie w wyjątkowej dynamice wzrostu sprzedaży, która dotyczy rożnych towarów takich jak : galanteria skórzana, wyroby jubilerskie, ubrania, dodatki, wina i napoje alkoholowe, produkty zaliczane we Francji do tzw. sztuki życia. W 2012 roku grupa LVMH zanotowała wzrost sprzedaży o 19%, uzyskując rekordowe obroty 28,1 miliardów euro. Innym znaczącym przykładem sukcesu jest marka Hermès, która w 2012 roku uzyskała obroty o wysokości 3,4 miliardów euro, co oznaczało wzrost sprzedaży o 22,6%.

Prezes skupiającej kilka luksusowych marek francuskiej grupy LVMH, Bernard Arnault, zaznaczył: „Markę buduje się cierpliwie, latami” dbając o ponadczasową jakość produktów, ich autentyczny luksusowy charakter, a także dzięki specyficznemu francuskiemu know-how. To czyni te produkty ekskluzywnymi i wyjątkowymi. Francuskie towary luksusowe wyróżniają się rozpoznawalną jakością.

Dzięki wieloletniej tradycji i uznanej jakości produktów francuski przemysł towarów luksusowych cechuje witalność i światowy zasięg, co wynika także z przyjęcia spójnej strategii, dostosowanej do realiów geoekonomicznych.

JPEGW celu zachowania konkurencyjności, wytwórcy z tego sektora gospodarki postawili na solidarne działanie. Flagowym rozwiązaniem w tym temacie jest stowarzyszenie Comité Colbert, które zrzesza 75 francuskich selektywnych marek. Stanowi ono platformę wymiany informacji i wypracowywania rozwiązań. Oferuje swoim członkom narzędzia potrzebne do ich rozwoju. Stowarzyszenie jest zaangażowane w promowanie wizerunku Francji. Francuskie wyczucie jakości sprzyja wypracowaniu wspólnej strategii, a wymiana dobrych praktyk i wyników badań prognostycznych pomiędzy członkami tego stowarzyszenia umożliwia lepsze planowanie działań rynkowych. Komitet może występować bezpośrednio zarówno do władz krajowych, jak i do administracji europejskej i na świecie, a to znaczy, że posiada znaczące możliwości negocjacyjne.

JPEG - 10.1 kb
Wyrób jubilerski firmy Chanel / Kolia "kometa"
© Chanel Joaillerie

Zdolność francuskich firm produkujących towary luksusowe do przystosowania się do warunków panujących na światowych rynkach jest jednym z kluczy do sukcesu. Tradycyjnie już głównymi odbiorcami francuskiego know-how są klienci w Stanach Zjednoczonych, Japonii, a także innych krajów kontynentu europejskiego. Jednak przemiany gospodarcze zachodzące na świecie sprawiły, że pojawiły się nowe kraje docelowe dla produktów luksusowych. Chiny stały się drugim krajem pod względem importu z Francji wytworów luksusowych, po Stanach Zjednoczonych, ale przed Japonią. Francuskie firmy oferujące produkty luksusowe wykazały, że zdolne są podjąć dalekosiężną strategię, która pozwala zdobywać nowe rynki zbytu na całym świecie. Stowarzyszenie Comité Colbert opublikowało niezwykle budujące dane statystyczne: obecnie 12% przychodów firm francuskich pochodzi z rynku chińskiego. W 2012 roku firmy te odnotowały wzrost na poziomie 15% w Brazylii oraz 20% w Indiach, i to pomimo obowiązujących barier cenowych.

Podsumowując: kluczem do sukcesu francuskiego przemysłu produktów luksusowych na arenie międzynarodowej jest to, że francuskie firmy, takie jak LVMH, PPR, Hermès czy Chanel, ale również małe czy średnie przedsiębiorstwa o skromniejszych możliwościach potrafiły wykorzystać względną przewagę opartą na prestiżu, know-how i jakości produkcji, realizując przy tym wspólną strategię ekspansji, dostosowaną do dzisiejszych realiów geoekonomicznych.

Chrystelle Baba
Departament ds. komunikacji
Dział prasowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RF

www.cci-paris-idf.fr/_
www.comitecolbert.com/

opublikowano 08/08/2013

Haut de page