Francja/Polska : Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych [fr]

WSPÒLNE OŚWIADCZENIE DLA MEDIÓW

MINISTRA STANU, MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH I EUROPEJSKICH,

PANA ALAIN JUPPÉ,

ORAZ POLSKIEGO MINISTRA

SPRAW ZAGRANICZNYCH,

PANA RADOSŁAWA SIKORSKIEGO

/WYPOWIEDŹ P. JUPPÉ/

(Paryż, dnia 22 marca 2012 r.)

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością spotkałem się dzisiaj z moim przyjacielem Radosławem Sikorskim. Stosunki pomiędzy Francją a Polską są doskonałe. Pogratulowałem skuteczności, z jaką Polska przewodniczyła Unii Europejskiej w drugim półroczu ubiegłego roku, osiągając przy tym bardzo dobre rezultaty; na przykład przyjęcie tzw. sześciopaku, czyli pakietu aktów prawnych dotyczących zarządzania gospodarczego, rozpoczęcie prac nad kolejnymi ramami finansowymi czy wreszcie osiągniecie wyważonego kompromisu w sprawie patentu europejskiego, który jest obecnie negocjowany i który Francja oczywiście chętnie zaakceptuje.

Poza tym wiecie Państwo, że Francja utrzymuje z Polską ścisłe więzi gospodarcze: nasz kraj jest jednym z pierwszych inwestorów w Polsce, łączny napływ do Polski francuskich inwestycji wyniósł 20 miliardów euro, a nasza wymiana handlowa osiągnęła obecnie 15 miliardów euro. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani dalszym umacnianiem tych stosunków gospodarczych.

Prócz spraw europejskich poruszyliśmy oczywiście również temat aktualnej sytuacji na świecie. Mamy zbliżone stanowiska, jeśli chodzi o wsparcie dla planu Kofiego Annana dla Syrii czy też o naszą wschodnią i południową politykę sąsiedztwa.

Chciałbym także położyć nacisk na fakt, że w ramach Trójkąta Weimarskiego Niemcy, Francja i Polska gorąco bronią postępów w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Z tego punktu widzenia, w grudniu ubiegłego roku wykonaliśmy niezmiernie ważny krok, postanawiając podjąć nowe wspólne działania, wspierając 11 projektów związanych ze wspólnym wykorzystaniem Europejskiej Agencji Obrony oraz decydując o uruchomieniu europejskiego Centrum Operacyjnego w celu przeprowadzenia operacji na obszarze Sahelu oraz w Rogu Afryki.

Poruszyliśmy również wiele innych tematów i pragnę Radosławowi Sikorskiemu, który przy okazji jednego ze spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego tak wspaniale mnie ugościł w swoim domu, ponowić zapewnienia o przyjaźni Francji, która od zawsze utrzymuje z Polską bardzo ścisłe więzi.

PYTANIE - P. Sikorski mówi dziś o potrzebie pogłębionej integracji, podczas gdy – jak mi się zdaje – Francja i Prezydent Sarkozy mają nieco odmienny pogląd. Prezydent Sarkozy nawet wspomniał o możliwości zawieszenia układu z Schengen.

Co do połączenia funkcji przewodniczących postulat, który pojawił się w Berlinie, polega na połączeniu stanowiska szefa Komisji Europejskiej ze stanowiskiem szefa Unii Europejskiej.

ODPOWIEDŹ – Jeśli chodzi o Schengen, w wielkim skrócie, Francja przywiązuje dużą wagę do swobodnego przemieszczania się osób wewnątrz strefy Schengen. Ale jeśli zewnętrzne granice Schengen, granice Państw członkowskich z krajami, które do tego obszaru nie należą, są za mało szczelne, jeśli kontrola na tych granicach nie jest skuteczna, w tym przypadku Schengen nie może funkcjonować. To, czego oczekujemy, polega na zreformowaniu sposobu działania strefy Schengen w taki sposób, by właśnie kontrola na granicach zewnętrznych była skuteczna. Nie sądzę, by Polska miała odmienne od nas zdanie w tej kwestii.

Taki wniosek sformułowaliśmy już w 2011 roku. Komisja rozpoczęła wtedy nad nim pracę, a my zaznaczyliśmy, że obecnie chcielibyśmy reformy samego zarządzania strefą Schengen. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jej zawieszenia, o którym wspomniał prezydent Republiki Francuskiej.

Co do połączenia przewodnictwa, nie znam projektów na ten temat, jakie miałyby być obecnie omawiane. Można o tym oczywiście rozmawiać, ale nie jest to projekt rządu francuskiego.

PYTANIE – Odnośnie Syrii, czy może Pan potwierdzić, że Unia Europejska przyjmie sankcje wobec małżonki Baszara Al-Assada? Poza tym Syryjska Rada Narodowa potępiła deklarację przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ argumentując, że przyznaje ona prezydentowi Al-Assadowi dodatkowy czas na represjonowanie narodu.

ODPOWIEDŹ – Co do pierwszego punktu, to właśnie w tej sprawie będziemy rozmawiać jutro na forum Rady Ministrów Spraw Zagranicznych.

Co do drugiego punktu cieszy mnie deklaracja przewodniczącego przyjęta jednogłośnie przez Narody Zjednoczone, mianowicie pozwala ona wreszcie wyjść z patowej sytuacji, jaka istniała w tym gremium.
W tej deklaracji przyjęliśmy dwie tzw. czerwone linie: najpierw wymóc na reżimie, by podjął inicjatywę zaprzestania stosowania przemocy, przy czym, oczywiście, drugą stronę zobowiązało by się do natychmiastowego przerwania ognia. Drugą czerwoną linią jest wyraźne nawiązanie do przemiany politycznej, koniecznej by naród syryjski mieć dostęp do demokracji. Te dwa elementy występują w deklaracji dzięki temu, co określić należy jako ewolucja stanowiska rosyjskiego. W chwili obecnej pokładamy ufność w działania p. Kofiego Annana jeśli chodzi o przekonanie zwaśnionych stron do konieczności wdrażania deklaracji.

PYTANIE – Czy mógłby Pan zapoznać nas z Pana reakcją na rozwiązanie wydarzeń w Tuluzie i powiedzieć nieco więcej o niedociągnięciu, o jakim Pan wspomniał dziś rano w odniesieniu do wcześniejszego dochodzenia?

ODPOWIEDŹ – To doprawdy niesamowite, gdyż nie wspominałem o żadnym niedociągnięciu. To pewien obserwator mówił o „niedociągnięciu”. Zadano mi pytanie i odpowiedziałem, że nie sądzę by było jakieś niedociągnięcie, ale że gdyby takowe było, należałoby wówczas zapewnić dodatkową przejrzystość. Tak oto powstaje tzw. szum medialny.

Jeśli chodzi o zakończenie tej tragedii, a w każdym razie na chwilę obecną, widzą Państwo, że pan Guéant był na miejscu od samego początku. Nasze siły policyjne były szczególnie skuteczne. Daliśmy mordercy wszelkie szansę, by mógł się poddać i by został następnie postawiony przed sądem. Nie chciał skorzystać z tej możliwości, uparł się, odmawiając współpracy. Nastąpił moment, kiedy interwencja musiała już się odbyć. Tak też się stało i nie mam żadnego innego komentarza do takiego rozstrzygnięcia sprawy.

PYTANIE – Może Pan powiedzieć cokolwiek na temat sprawy Florence Cassez ?

ODPOWIEDŹ – Już wypowiadałem się w tej sprawie. Powiedziałem, że oczywiście żałuję, iż zapadł taki właśnie wyrok Sądu Najwyższego, polegający na odsunięciu w czasie decyzji. Jest jednak bardzo ważny aspekt tej sprawy, a mianowicie Sąd Najwyższy przyznał, że Florence Cassez nie miała sprawiedliwego procesu; to sprawa absolutnie pierwszoplanowa. Podtrzymuje to naszą nadzieję i życzymy Florence Cassez, by nadal zachowała odwagę, jaką się dotychczas wykazywała w stawianiu czoła tej jakże trudnej sytuacji./.

opublikowano 26/06/2012

Haut de page