Festiwal Frankofonii - konferencja prasowa [fr]

Konferencja prasowa – Festiwal Frankofonii
26 lutego 2015 r.Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Przedstawiciele mediów,
Ekscelencje,
Szanowni Państwo Radcowie ambasad,


Zwracam się do Państwa jako wiceprzewodniczący tak zwanej GADIF, czyli Grupy Ambasad, Delegatur i Instytucji Frankofońskich w Polsce. Sam przewodniczący naszej Grupy Delegat Wspólnoty Walonii-Brukseli na Polskę pan Franck Pezza nie mógł niestety dołączyć do nas dzisiaj ze względu na inne zobowiązania, ale wspiera nas całym sercem.

Zebraliśmy się dzisiaj w związku z otwarciem trzeciej edycji Festiwalu Frankofonii w Polsce pod egidą Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Ta organizacja powstała 20 marca 1970 roku w stolicy Nigru, Niamey i od tamtej pory prężnie działa, ciesząc się na całym świecie wielkim uznaniem. Francuski skrót jej nazwy – OIF – jest już wszędzie rozpoznawany.

Od stycznia tego roku kieruje nią Kanadyjka pochodząca z Haiti, pani Michaëlle Jean , która wcześniej była generalnym gubernatorem Kanady. Zastąpiła na czele Międzynarodowej Organizacji Frankofonii jej wieloletniego przewodniczącego, Senegalczyka Abdou Dioufa, który pełnił tę funkcję przez trzy kadencje.

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii liczy obecnie 80 krajów członkowskich na pięciu kontynentach, przy czym 23 kraje mają w tej organizacji status obserwatora. Tak jest właśnie w przypadku Polski, która w 1997 roku przystąpiła do tej organizacji.
Wydaje mi się, że konieczne jest podkreślenie znaczenia wspólnoty frankofońskiej na świecie, podobnie jak i wartości, wokół których się jednoczy. Wspólnota ta jest jedyna w swoim rodzaju dzięki tej szczególnej więzi, jaką jest wspólny język. Jest na to takie ładne powiedzenie, a mianowicie, że „język francuski przypadł nam w udziale”.

Nasze kraje współdziałają w ramach tej organizacji we wszystkich dziedzinach, zarówno w polityce, jak i w gospodarce czy w życiu kulturalnym. Żywimy przekonanie, że nasze bogactwo w łonie frankofonii bierze się właśnie z naszej różnorodności.
Na świecie jest obecnie 270 milionów frankofonów, z czego 60% ma poniżej 30 lat, przy czym można się spodziewać, że w roku 2070 będzie ich już 700 milionów. Wówczas 80% frankofonów mieszkać będzie w Afryce.

Język francuski, który jest drugim z języków obcych najczęściej stosowanych w Unii Europejskiej, ma status języka urzędowego w 32 krajach członkowskich Organizacji Frankofonii.

Działalność tej organizacji na świecie uwzględnia rzecz jasna współwystępowanie, obok francuskiego, również innych języków, co sprzyja różnorodności językowej.
Instytut Francuski w Polsce oraz sieć ośrodków Alliance Française kształcą co roku w języku francuskim ponad 8 tysięcy słuchaczy. Wspólnota Walonii-Brukseli również prowadzi ambitny program wspierania nauki francuskiego na Śląsku.

Cieszy mnie, że frankofonia może przejawiać swój dynamizm w ramach działań podejmowanych w ciągu roku przez grupę GADIF w Polsce i jej partnerów: chodzi o Salon Frankofoński, o Frankofońskie Forum Biznesu, a także o Festiwal Frankofonii, który oferuje przez cały marzec, który jest miesiącem frankofonii, niezwykle bogaty program. Zebraliśmy się dzisiaj po to właśnie, by zaprezentować ten program na bieżący rok.

Dziękuję wszystkim ambasadom, które biorą udział w tym przedsięwzięciu, czym dają wyraz niezwykłemu bogactwu kultur w obszarze frankofonii. Dziękuję również firmom partnerskim, które nam zaufały: ich udział w tym programie zachęca nas do działania i do mierzenia wysoko.

A teraz oddam głos Radcy do spraw współpracy kulturalnej Ambasady Francji, a równocześnie dyrektorowi Instytutu Francuskiego w Polsce, panu Stanislasowi Pierretowi, który przedstawi Państwu szczegóły programu tegorocznego Festiwalu Frankofonii.

opublikowano 26/02/2015

Haut de page