Europejskie ramy prawne i przepisy dot. energii jądrowej [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler otworzył 21 października, po krótkim wstępie Pani Profesor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, honorowej przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, otworzył 21 października Forum o europejskich ramach prawnych i przepisach dotyczących energii jądrowej.

JPEG - 116.9 kb
Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler
JPEG - 127.7 kb
Profesor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, honorowej przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Forum o europejskich ramach prawnych i przepisach dotyczących energii jądrowej. Forum zorganizowały Ambasada Francji i Uniwersytet Warszawski. Ambasador wygłosił przemówienie, w którym przedstawił francuskie doświadczenia w dziedzinie energii jądrowej. W amfiteatrze starej Biblioteki UW najlepsi francuscy i polscy eksperci dyskutowali o wpływie ustawodawstwa Unii Europejskiej na rozwój i wykorzystanie energii jądrowej.

JPEG

Wszyscy wiedzą, że wykorzystywanie energii jądrowej wiąże się z szeregiem kwestii technicznych i gospodarczych, ale często zapomina się w tym temacie o aspektach prawnych. A przecież Unia Europejska posiada bardzo rozbudowane ustawodawstwo w tej dziedzinie.

JPEG

Uczestnicy, eksperci ds. energii jądrowej z wielu krajów europejskich, podzielili się swą wiedzą o ustawodawstwie europejskim, z którym obcują, na co dzień w związku z pełnionymi funkcjami zawodowymi. Maurizio Boella, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Bruno Quaglia, przedstawiciel służb francuskiego Premiera, i Janusz Włodarski, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, rozmawiali o wadze praw stworzonych przez EURATOM – organizacji, która jest odpowiednikiem UE w dziedzinie atomistyki.

JPEG

Następnie Jean-Pol Poncelet, który reprezentował europejski przemysł jądrowy, Tomasz Nowacki, zastępca dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, i Nigel Knee z EDF Energy w Wielkiej Brytanii, przedstawili europejskie prawo konkurencji i inwestycji.

Liczni eksperci ds. energii jądrowej i prawa obecni na Forum mieli okazję zadać pytania. Wśród uczestników, którzy uważnie przysłuchiwali się dyskusji, było wiele osób doskonale orientujących się w tematyce Forum. Wielu z nich włączyło się do dyskusji powołując się na osobiste doświadczenia, co bardzo ożywiło przebieg Forum, pierwszej tego rodzaju inicjatywy w Warszawie.

opublikowano 02/06/2016

Haut de page