Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa (Kraków, 28 i 29 września 2015) [fr]

W poniedziałek 28 września br. Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wziął udział w panelu Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Kościuszki zgromadziło blisko 450 uczestników.

JPEG

W czasie debaty panelowej, w której wzięli udział także urzędujący w Polsce ambasadorowie Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Ukrainy i Estonii oraz były ambasador Japonii, rozmawiano o wzroście liczby cyberataków – takich jak np. atak na Estonię w 2007 roku – i zastosowanych środkach, aby bronić się przed nimi. _ Ambasador Francji podkreślił równowagę, jaką udało się osiągnąć we Francji między podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i poszanowaniem życia prywatnego.

opublikowano 14/10/2015

Haut de page