Energia jądrowa: spotkanie ministerialne

Spotkanie - z inicjatywy ministra Erica Bessona - ministrów krajów europejskich, które wybrały energię jądrową
-Komunikat prasowy-

(Paryż, 10 lutego 2012 r.)

16 krajów członkowskich Unii Europejskiej potwierdziło wybór energii jądrowej w swym mixie energetycznym: Bułgaria, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Czechy, Rumunia, Anglia, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

Spośród nich, niektóre już rozwijają program energetyki jądrowej, a pozostałe postanowiły wybudować swe pierwsze reaktory w ramach projektów narodowych, albo na poziomie regionalnym, jak to uczyniły kraje bałtyckie.

Na zaproszenie Erica Bessona, Ministra ds. Przemysłu, Energii i Gospodarki Cyfrowej, wszystkie te kraje spotkały się po raz pierwszy 10 lutego 2012 r. w Paryżu.

W spotkaniu uczestniczyli następujący ministrowie:

- Trajczo TRAJKOW, bułgarski Minister Ekonomii, Energii i Turystyki
- Fernando MARTI, hiszpański sekretarz Stanu ds. Energii
- Jouni HAKALA, fiński Sekretarz Stanu ds. Innowacji, Energii i Rozwoju Przestrzennego
- Pal KOVACS, węgierski Sekretarz Stanu ds. Energii
- Daniels PAVLUTS, łotewski Minister Gospodarki
- Arydas SEKMOKAS, litewski Minister Energii
- Hanna TROJANOWSKA, polska Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej
- Martin KUBA, czeski Minister Przemysłu i Handlu
- James SASSOON, brytyjski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
- Kristian TAKAC, słowacki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
- Anna-Karin HATT, szwedzka Minister Technologii, Informacji i Energii

Spotkanie robocze pozwoliło ustalić punkty zbieżne, które mogłyby stać się podstawą wspólnych działań na poziomie europejskim:

- polityka energetyczna powinna opierać się na czterech nierozłącznych filarach: bezpieczeństwie dostaw, sile nabywczej konsumentów, konkurencyjności przemysłowej, redukcji emisji CO2;
- aby ociągnąć jednocześnie te cele, należy zmobilizować wszystkie dostępne technologie niskowęglowe z poszanowaniem poszczególnych wyborów narodowych i zwiększając jednocześnie efektywność energetyczną;
- w zróżnicowanym mixie energetycznym energia jądrowa stanowi atut dla krajów, które ją wybrały. Ma ona również pozytywne skutki na poziomie europejskiej sieci elektrycznej;
- trwałość programu energetyki jądrowej jest warunkiem sine qua non. Bezpieczeństwo jest wymogiem abosolutnym i wszystkie wnioski z wypadku w Fukushimie zostaną wyciągnięte. Należy z wyprzedzeniem rozwiązać problem odpadów jądrowych i demontażu elektrowni. Należy również przygotować przyszłość tego sektora mobilizując przemysł i środki na badania i rozwój.

Uczestnicy przyjęli propozycję Wielkiej Brytanii, która zaproponowała regularne zebrania.

Podczas następnej Rady europejskich ministrów ds. energii, które odbędzie się 14 lutego w Brukseli, minister Eric Besson przedstawi sprawozdanie z tego zebrania.

„Kiedy 16 krajów europejskich stanowi grupę prawie równie liczną co kraje strefy euro, musimy wymieniać doświadczenia i koordynować nasze działania. Razem możemy przyczynić się do zwiększenia skuteczności europejskiej polityki energetycznej”, oświadczył Eric Besson.

opublikowano 17/03/2014

Haut de page