Energetyka jądrowa : Podpisanie porozumień między I2EN a PW i UW [fr]

Warszawa, dn. 28 kwietnia 2022 r.

Szanowni Panowie Rektorzy,
Panie i Panowie Profesorowie,
Pani Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej,

Mam wielką przyjemność powitać i gościć Państwa we francuskiej rezydencji z okazji podpisania porozumień między Państwa instytucjami.

Na początku chciałbym przypomnieć, że rozwijanie strategicznej autonomii Europy jest jedną z głównych osi francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej: budowa tej europejskiej autonomii strategicznej odbywa się również w dziedzinie energetyki, a wojna w Ukrainie nie zmieniła tego kierunku, a wręcz przeciwnie, przyspieszyła ten proces.

Okazuje się, że w dziedzinie energetyki autonomia strategiczna zaczyna się, od zmniejszenia naszej zależności od importu energii z zewnątrz. I jak już powiedziałem wojna w Ukrainie jeszcze dobitniej podkreśliła zależność naszego kontynentu od importu paliw, w szczególności z Rosji. W tym kontekście, energia jądrowa jest nieodzownym narzędziem, które pozwala osiągnąć niezależność energetyczną i cele związane z dekarbonizacją.

Chciałbym przy okazji przypomnieć, że prezydent Francji ogłosił na początku tego roku swój plan utworzenia sześciu (+ ośmiu) nowych reaktorów EPR na terytorium Francji. Druga kadencja, na którą właśnie został powołany umożliwi teraz położenie kamienia węgielnego pod ten projekt dokładnie w chwili, gdy Polska również angażuje się w program budowy elektrowni atomowych.

Z tego tytułu pragnę tu przypomnieć, że Francja jest gotowa zostać strategicznym partnerem Polski w budowie jej programu nuklearnego. Dzisiejsza ceremonia wpisuje się w ogólne ramy francuskiej oferty dla Polski oraz, bardziej ogólnie, w strategiczne partnerstwo między naszymi krajami. Chciałbym podkreślić, że na tę ofertę składają się dwa elementy:
• Oferta, która opiera się o technologię EPR wykorzystywaną przez EDF, która jest finansowo wspierana przez Francję i która dotyczy wielu francuskich podmiotów energii jądrowej, wśród których możemy wymienić na przykład Orano, firmę, która dostarcza paliwo, Framatome dla dużych elementów reaktorów, Assystem odpowiedzialny za inżynierię, jak również Komitet do spraw Energii Jądrowej w kwestii badań i współpracy naukowej.
• Drugi aspekt tej oferty dotyczy szkolenia, którego celem jest współpraca z Polską w kwestii podniesienia kwalifikacji ekspertów, którzy wezmą udział w tym projekcie. W ten sposób chcielibyśmy podzielić się z Polską naszym know-how posiadanym przez Francję, aby umożliwić rozwój jejekosystemu jądrowego.

To powiedziawszy, mogę jedynie podkreślić zalety synergii projektów francuskiego i polskiego, zaczynając od użycia reaktorów tej samej technologii, a następnie skutki gospodarcze dla polskich i francuskich firm, nie zapominając o dzieleniu się wiedzą, w szczególności know-how oraz szkoleniu wykwalifikowanych pracowników. Są to podstawy sukcesu wielkich projektów takich, jak budowa elektrowni jądrowych. Seminarium zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) stosunkowo niedawno było również okazją do zaprezentowania Polsce korzyści, które oba nasze kraje mogłyby odnieść poprzez rozwijanie współpracy akademickiej. I bardzo się cieszę, że ta współpraca idzie w dobrym kierunku.

Biorąc wszystkie te elementy pod uwagę, mam ogromny zaszczyt otworzyć dzisiaj tę ceremonię podpisania porozumień o współpracy (MoU) między Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej a polskimi uczelniami wyższymi – Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim, których programy nauczania w dziedzinie energetyki jądrowej cieszą się wielkim uznaniem. Dziękuję za Państwa zaufanie.

Jestem przekonany, że te porozumienia pozwolą na pogłębienie dwustronnej współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Chciałbym również powiedzieć, że polscy studenci zainteresowani tematami energetyki jądrowej są mile widziani we Francji, zarówno w celu studiowania, jak i odbywania staży oraz wymian w firmach z tego sektora czy też udziału w szkoleniach na temat instalacji jądrowych. Czekamy na nich i drzwi naszych instytutów są szeroko otwarte. Jestem przekonany, że ta inwestycja w szkolenia niedługo się opłaci.

Przekazuję teraz głos pani Karen Daifuku, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej.

opublikowano 28/04/2022

Haut de page