Ekonomia

Francja jest z całą pewnością krajem atrakcyjnym: jest najliczniej odwiedzanym przez turystów krajem świata! Jej renoma, jeśli chodzi na przykład o gastronomię czy przemysł towarów luksusowych, jest powszechnie uznawana. Jednak zapomina się przez to łatwo, że wysoki poziom życia Francuzów bierze się z dynamicznej gospodarki, która jest atrakcyjna także dla kapitałów zagranicznych. Gospodarka Francji długo pozostawała pod parasolem ochronnym Państwa, ale obecnie jest już otwarta na Europę i na świat; wspiera ją także przyspieszenie wymiany handlowej oraz rosnąca eksternalizacja francuskich przedsiębiorstw.

Francja jest piątą potęgą gospodarczą na świecie.

Zdolności produkcyjne Francuzów cały czas rosną. Francja jest – i pozostaje – pierwszą europejską potęgą rolniczą. Zajmuje wiodącą pozycję w Europie w takich dziedzinach, jak przemysł lotniczy i kosmiczny, zbrojeniowy, przetwórstwa rolno-spożywczego. W ciągu ostatnich lat do wzrostu francuskiego PKB najbardziej przyczyniły się budownictwo oraz przemysł artykułów elektrycznych i elektronicznych.

opublikowano 21/08/2012

Haut de page