Ekipa konsulatu

Pan Ludovic ROUSSEAU
_ Konsul, szef kancelarii


_ Asystentka-tłumacz
_ Tél : +48 22 529 30 51

Laura MAZEL
_ Zastępca konsula + sprawy socjalne, adopcja, słuzba wojskowa
_ Tel : +48 22 529 30 55

_ Obsługa obywateli francuskich (paszporty, dowody osobiste)
_ Tel : +48 22 529 30 53
_ +48 22 529 30 77

_ Biuro stanu cywilnego
_ Tel : +48 22 529 30 54
_        +48 22 529 30 65

_ Wizy
_ Tel : +48 22 529 30 51

opublikowano 09/09/2019

Haut de page