EDF i AREVA podpisały porozumienia o współpracy z polską firmą Energoprojekt

JPEG
EDF i AREVA zacieśniają współpracę
w celu rozbudowy łańcucha dostawców w ramach polskiego projektu jądrowego

Warszawa, 4 października 2012

W ramach projektu jądrowego zapoczątkowanego przez polski rząd w 2009 roku firmy AREVA oraz EDF dotychczas zorganizowały już kilka wydarzeń pod nazwą Supplier Day – cykl seminariów i spotkań dedykowanych polskim firmom, zainteresowanym udziałem w projekcie budowy siłowni jądrowej. AREVA zorganizowała w sumie cztery tego rodzaju wydarzenia, w Warszawie, Opolu oraz Wrocławiu, w tym jedno we współpracy z firmą EDF w Gdańsku. Supplier Day ma na celu wsparcie obydwu firm w realizacji swoich projektów w Polsce, a także poza granicami. W dniu dzisiejszym wsparcie to przybrało zupełnie nowy kształt, dzięki podpisaniu trójstronnego porozumienia o współpracy (MoU) z polską firmą inżynieryjną Energoprojekt.

Celem niniejszego porozumienia jest połączenie sił trzech firm specjalizujących się w kwestiach inżynieryjno-przemysłowych na rzecz rozwoju projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW. Energoprojekt, AREVA oraz EDF wierzą, że ich wspólne działanie przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa projektu, a także będzie wartością dodaną dla polskiego programu jądrowego.

Współpraca firm skoncentruje się głównie na :
- dostarczeniu i wymianie doświadczeń, a także wiedzy z zakresu inżynierii i budownictwa
- zaangażowaniu Polskich dostawców oraz promowaniu ich wysokich kwalifikacji, w celu budowania polskiego łańcucha dostawców na rzecz budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

AREVA i EDF już potwierdziły, że realizacja znacznej części prac przy budowie siłowni jądrowej w Polsce będzie otwarta dla polskich podwykonawców. Ich przewidywany zakres może stanowić 50% całkowitej wartości projektu, a nawet więcej, w zależności od poziomu kwalifikacji polskich firm.

Dominique Lagarde, Director Nuclear Engineering Division w EDF, powiedział :

"Połączenie umiejętności oraz wiedzy firm, które znają rynek lokalny z doświadczeniem i know-how firm jądrowych warunkuje sukces polskiego programu jądrowego, zwłaszcza w kwestii zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Dla EDF i AREVY to wielka radość podjęcia współpracy z polskimi dostawcami, czego wyrazem jest podpisanie dzisiejszego porozumienia o współpracę z firmą Energoprojekt.”

Tarik Choho, Vice Commercial Chief Officer w firmie AREVA :

„Dzisiejsze podpisanie porozumienia z firmą Energoprojekt z pewnością przyczyni się do wzmocnienia łańcucha sprawdzonych dostawców, budowanego wspólnie przez AREVĘ oraz EDF, a także umożliwi nam przygotowanie najlepszej możliwej oferty w zakresie konstrukcji oraz obsługi elektrowni jądrowej w Polsce. W fińskim projekcie OL3 na miejscu budowy reaktora EPR jest zaangażowanych w sumie 25 polskich firm. To stanowi solidną podstawę do realizacji znacznej części prac również w zakresie siłowni jądrowej w Polsce. To wielka przyjemność powitać Energoprojekt, znaną i cenioną firmę o profilu inżynieryjnym specjalizującą się w montażu instalacji elektrycznych, w gronie naszych partnerów.”

Andrzej Patrycy, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny w firmie Energoprojekt, powiedział :

“Cieszymy się, że konsorcjum AREVA - EDF docenia kompetencje i profesjonalizm Energoprojektu-Warszawa SA. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie zostanie pozytywnie wykorzystane przez naszych francuskich partnerów przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jednocześnie, możliwość uczestniczenia w tym projekcie we współpracy z dwoma liderami w zakresie energetyki jądrowej będzie dla nas ogromną szansą na zdobycie nowych umiejętności.”

Kontakt

EDF
- biuro ds. medi :

Alison Marquilly

+33 (0)1 40 42 15 76

Analizy i inwestycje :

Carine de Boissezon

+33 (1) 40 42 45 53

David Newhouse (US investors)

+33 (1) 40 42 32 45

AREVA

Kontakt z prasą wyspecjalizowaną :

Caroline Sagne -

+33 1 34 95 90 12 ;

tradepress@areva.com

Sprawy inwestycyjne :

Marie de Scorbiac

+33 (0)1 34 96 05 97 ;

marie.descorbiac@areva.com

Philippine du Repaire :

+33 (0)1 34 96 11 51 ;

philippine.durepaire@areva.com

JPEG - 161 ko
Seminarium rozpoczęło się przemówieniem Pana Pierre’a Buhlera, Ambasadora Francji w Polsce
JPEG - 157.2 ko
Podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy : Pani Ewa Kolasinska – Energoprojekt Warszawa, Pan Dominique Lagarde - EDF Engineering Division, Pan Andrzej Patrycy – Energoprojekt Warszawa, Pan Tarik Choho - AREVA
JPEG - 150.7 ko
Ambasador w towarzystwie sygnatariuszy porozumienia

Dernière modification : 09/10/2012

Haut de page