ECO-MIASTO 2015: seminaria w Katowicach i Łodzi

W czerwcu odbyły się pierwsze dwa z serii czterech seminariów, które zostaną zorganizowane w 2015 roku w ramach cyklu ECO-MIASTO poświęconego zrównoważonemu rozwojowi miast.

Pierwsze seminarium, które odbyło się 18 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, dotyczyło kwestii związanych z efektywnością energetyczną i zgromadziło 70 przedstawicieli polskich samorządów. Po inauguracji seminarium przez Generalnego Konsula Francji w Krakowie Thierry’ego Guichoux i Pierwszego Wiceprezydenta Katowic Krzysztofa Mikułę, francuscy i polscy eksperci wymienili swe doświadczenia w tej dziedzinie. Miasta Zabrze (Pani Katarzyna Dzióba, wiceprezydent miasta) i Katowice (Pan Daniel Wolny, odpowiedzialny za efektywność energetyczną) przedstawiły swą politykę zmniejszania zużycia energii, a francuskie miasta przedstawiły swe dobre praktyki: modernizację energetyczną w starych budynkach (Jacky Cruchon, przedstawiciel Krajowego Związku Historycznych i Zabytkowych Miast), budowę eko-dzielnicy o niskim zużyciu energii (Matthieu Stivala, referent eko-dzielnicy du Raquet w aglomeracji Douaisis), instalowanie systemu ogrzewania miejskiego używającego energię geotermiczną (Catherine Gelin-Vollot, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju miasta Créteil), czy projekt Greenlys, przewidujący użycie inteligentnych systemów – smart grids – do produkcji energii w Grenoble (Xavier Normand, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju miasta Grenoble).

JPEG

Drugie seminarium, zorganizowane 24 czerwca, zostało wspólnie zainaugurowane w sali rady miejskiej Łodzi przez Prezydent miasta Łódź Hannę Zdanowską i Radcę ds. Współpracy i Akcji Kulturalnej, Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislasa Pierreta. Spotkanie, które zgromadziło 80 osób, było poświęcone zarządzaniu zasobami wodnymi. Francuscy i polscy eksperci przedstawili doświadczenia obu krajów. Dyrektor generalny służb syndykatu departamentalnego (związku gmin) EAU 47 Gérard Pénidon zaczął od przypomnienia specyficznych cech francuskiego systemu zarządzania zasobami wodnymi, działającego lokalnie w ramach ustawodawstwa krajowego w oparciu o skuteczny model związku gmin. Dyrektor ds. zasobów wodnych i ich uzdatniania Lucie Delaunay opisała budowę nowej jednostki uzdatniania wody w mieście Vendôme, według zasad zrównoważonego rozwoju. Mathieu Bevière, odpowiedzialny za eksploatację i kontakty z użytkownikami w Dyrekcji ds. zasobów wodnych aglomeracji Hénin-Carvin, przedstawił natomiast wzorcowy przykład wykorzystania energii w zarządzaniu zasobami wodnymi na dawnych obszarach kopalnianych i przemysłowych, obecnie rewitalizowanych. Z wystąpień polskich specjalistów zapamiętamy prezentację Katarzyny Paprockiej, doradcy NFOŚiGW, która przedstawiła możliwości inwestowania i finansowania w dziedzinie zarządzania wodami zanieczyszczonymi oraz prezentację Mateusza Sztobryna (Ministerstwo Środowiska) nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i reformy systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

opublikowano 10/09/2015

Haut de page